Kickstart dit compliancearbejde

  Compliance er et bevis på, at din organisation på baggrund af fastlagte sikringstiltag overholder krav og regler på et givent område.

  At være compliant skaber troværdighed og sikkerhed omkring din organisation ud mod kunder, samarbejdspartnere og leverandører.

  For formålet med compliance er: 

  • Løbende identificere og kontrollere efterlevelse af de krav, der stilles til organisationen
  • Få skabt et overblik
  • Løbende foretage forbedringer

  At arbejde med compliance er en kontinuerlig opgave, da der løbende sker ændringer i krav og regler men også i selve organisationen og dens virke. For i en konstant foranderlig verden udvikler organisationen sig også, og det at blive eller forblive compliant kræver, at der tages stilling til ændringerne.

  Det at være compliant har mange klare og entydige fordele for organisationen: Alt fra ressourcebesparelser og nemmere integration af nye medarbejdere til et mere effektivt og struktureret arbejde.

  At være compliant skaber struktur og effektivitet

  At være compliant på et bestemt område giver organisationen klare og entydige fordele.  Med en struktureret, effektiv og velformuleret complianceplan kan der opnås:

  Her på siden får du svar på: 

  • Formålet med compliance
  • Fordele ved compliance
  • Sådan starter du rejsen mod compliance
  • Hvilke tiltag kan understøtte dit compliancearbejde 

  Vil du gerne vide, hvordan du får succes med GDPR- og informationssikkerhedscompliance? Se videoen her:

  Succesfuld compliance
  • Klare definerede roller og opgaver i organisationen
  • Bedre prioritering af ressourceforbrug
  • Optimering af arbejdsprocesser
  • Nemmere integration af nye medarbejdere
  • Forenkling af ledelsesrapportering
  • Mindre ressourceforbrug ved revision/IT-revision
  • Konkurrencefordel i forhold til salg af ydelser

  Ved at blive compliant vil du overordnet set opleve struktur, overblik og mere effektivitet i arbejdet med både GDPR og informationssikkerhed.

  Skal Siscon hjælpe dig med at træffe de nødvendige beslutninger, så din organisation bliver compliant på et informeret grundlag? Vores GDPR-konsulenter bistår dig med at facilitere en til tider kompliceret dialog på tværs af organisationen for at få de samlede ønsker og behov implementeret i organisationens SoA-dokument.

  Sådan starter du rejsen mod compliance

  Når du ønsker at være compliant, er det helt store spørgsmål: Hvad ønskes der at være compliant med? Det kan f.eks. være lovgivning, sikkerhedsstandarder, kvalitetsstandarder, revisionsstandarder eller egne krav.

  Derfor er det vigtigt at få afklaret områder som disse:

  • Hvilke love og krav er relevante for organisationen?
  • Er der allerede lavet interne tiltag og kontroller for det, der skal leves op til?
  • I hvilken grad leves der aktuelt op til disse?
  • Hvordan dokumenteres det, at der leves op til kravene?
  • Hvilke tiltag kræves der for at forbedre organisationens complianceniveau?

  Det kan være en lang og sej proces at komme igennem de mange steps, få styr på complianceniveauet og afklare, hvilke tiltag der er relevante og kræves, for at organisationen forbedrer complianceniveauet. Ofte er det et arbejde, der kræver en del ressourcer, især hvis der mangler erfaring med at starte compliancearbejdet op.

  Heldigvis behøver det ikke at være sådan. Med Siscons mange års erfaring sætter vi struktur på arbejdet med compliance og skaber et overblik over din nuværende situation via en GAP-analyse, hvorefter vi skræddersyr en løsning til dig og din organisation. Vi kan bl.a. bistå med compliance på ISO27001, ISO27701, NSIS, COBIT, ISAE og mange flere.

  Er du i tvivl, om vi kan bistå dig?

  Bliv compliant med ControlManager™

  Arbejdet med compliance er ikke blot at sætte hak ved de krav og regler, der bliver overholdt, det er også den løbende vedligeholdelse og dokumentationen på efterlevelsen af en given standard. Netop vedligeholdelsen ses ofte at være en udfordring.

  Med ControlManager™ får du et software, der gør det nemt at arbejde hen mod compliance og forblive compliant. Du får et multidimensionalt compliance-værktøj, der gør det muligt at efterleve flere standarder på samme tid og samtidig kende complianceniveauet på både det overordnede og det enkelte område. Derudover får du løbende påmindelser, når det er tid til at føre log/kontroller, så organisationen forbliver compliant.

  Ofte udføreres compliance-vurderingerne i ControlManager™ ved følgende tiltag:

  • Identifikation af standard/krav
  • Oprettelse af relationer fra regler, kontroller, procedurer mv. til standarden
  • Vurdering af implementeringen/efterlevelsen (compliance)
  • Rapportering
  • Gennemførsel af aktiviteter

  Kickstarte dit compliancearbejde og kontakt os i dag.

  HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

  Vi har fået bygget et helt compliance-koncept til styring af fortegnelses-information, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Og særligt i begyndelsen af byggeprocessen var det vigtigt at kunne sparre med Siscons konsulenter, der også kunne hjælpe med at løfte diskussionen op på et strategisk niveau omkring vores forventninger og målsætninger.
  Sæt strøm til din informationssikkerhed
  Anders Chemnitz og Ditte Baltersen
  Nyborg Kommune

  Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

  X