Privatlivspolitik

Hos Siscon prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt

Hos Siscon prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, i din interaktion med Siscon, besøger vores hjemmeside eller i øvrigt anvender de forskellige services, som vi tilbyder. 

Dataansvar
Siscon ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:
 

Siscon ApS (Herefter “Siscon”) 
Vandtårnsvej 83A 
2860 Søborg 

CVR-nr. 3847 7935 
Tlf.: +45 70 232 231 

Mail: Succes@siscon.dk 

Siscon som databehandler
I visse tilfælde er Siscon databehandler på vegne af vores kunder, fx hvis Siscon stiller en elektronisk platform til rådighed. I tilfælde hvor Siscon er databehandler, agerer Siscon efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.
 

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger
I forbindelse med leveringen af vores produkter og services kan vi behandle følgende oplysninger om dig:
 

Hvis du er kunde hos Siscon eller potentiel kunde, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde rådgivning om vores produkter, informationssikkerhed eller databeskyttelse til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed du repræsenterer). 

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din stilling og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

Arrangementer, kurser og messer
Hvis du tilmelder dig vores kurser, seminarer eller messer, vil vi i den forbindelse behandle dine personoplysninger. Vi behandler dit navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 

Kilderne til de oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra din arbejdsgiver, hvis det er denne, der har tilmeldt dig arrangementet, kurset, eller messen. 
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på artikel  stk. 1 litra b, hvis du selv er part til aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. 

Behandlingen kan også finde sted på grundlag af artikel 6 stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at administrere arrangementer, kurser og udsende evalueringsskemaer mv. 

Er du ansat hos en af vores kunder og er du tilmeldt vores arrangementer, kurser, eller messer, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et forretningsforhold med kunden. Til brug for gennemførelsen af et arrangement, kursus eller messe behandler vi kun almindelige personoplysninger herunder oplysninger om navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat. Er der tale om et betalingsarrangement, så opbevarer vi faktura-data i for indeværende regnskabsår plus 5 år som fastsat ved bogføringsloven. 

Vi indsamler oplysningerne for eksempelvis at kunne tilmelde dig kurser eller messer, gennemføre arrangementer eller for at sende dig brochurer, invitationer og andre oplysninger om vores produkter, services og virksomhed. 

Markedsføring
Vi bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve.
 

Hertil behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger herunder navn, stilling, e-mail, telefon og hvor du er ansat. 

De personoplysninger, som vi anvender, stammer fra dig selv. Oplysningerne kan også indhentes via brug af vores hjemmeside. 

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen (artikel 6 stk. 1 litra f). De legitime interesser vi forfølger er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale vi udsender. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. 

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i to år derefter. Har vi indsamlet offentlig tilgængelig information om dig, for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer vi materiale om dig, så længe det pågældende tiltag er i gang og to år derefter. 

Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os. 

www.siscon.dk
Bemærk, at det er nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger via cookies, for at du kan anvende vores hjemmesides funktioner, se vores
cookies politik. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig. 

Modtagere
I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til Siscons samarbejdspartnere og eksterne leverandører som bistår Siscon med driften af virksomheden.
 

Disse samarbejdspartnere og leverandører behandler alene personoplysningerne på Siscons vegne og i overensstemmelse med Siscons instruks. 

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til offentlige myndigheder eller eksterne samarbejdspartnere. 

Tredjelande
Siscon overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS), med mindre dette sker til en specifik kunde eller lignende. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 49 stk.1 litra b-e.
 

Sikkerhed
Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til gældende sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.
 

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, bedes du benytte kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF-format). 

Opbevaring og sletning
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
 

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig. 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os, se kontaktoplysninger nedenfor. 

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt. 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. sal 
1300 København K 
Telefon 33 19 32 00 
E-mail dt@datatilsynet.dk 

Links til andre hjemmesider mv.
På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider. Siscon er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.
 

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse den pågældende hjemmesides politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker. 

Ændringer af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.
 

Kontakt
Skriv til
succes@siscon.dk – med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik. 

 

Privatlivspolitikken er sidst opdateret April 2024 

Kontakt

Kontakt os endelig. Vi bider ikke.

Hvad enten det er om stort eller småt, så er vi klar til at hjælpe. Vi glæder os til at høre fra dig.

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.