Vilkår og betingelser - Brugerforum

Læs betingelserne for brugerforum

Brugen af www.forum.siscon.dk (herefter “Forum”) er underlagt nedenstående betingelser. Kan du ikke acceptere betingelserne, beder vi dig forlade Forummet uden at gøre yderligere brug af den.

Ejerskab

Dette Forum ejes og drives af:

Siscon ApS (herefter “Siscon”)

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

CVR-nr. 27981275

Tlf.: +45 70 232 231

e-mail: info@siscon.dk

 

Formål med forrummet

Forummet er tiltænkt brugere af ControlManager™ og er et bruger-til-bruger-forum. Forummet er til vidensdeling mellem brugerne. Siscon yder ingen direkte support herinde dvs. Siscon opretter ikke spørgsmål/emner og besvarer heller ikke spørgsmål.

Hvis du har brug for hjælp fra Siscon kan vi kontaktes her.

 

Ansvarsfraskrivelse

Forummet indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke Siscon ikke har kontrol.

Siscons hosting partner tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Forummet ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende.

Siscon garanterer imidlertid ikke, at Forummet er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra Forummet eller via filer, som kan downloades fra Forummet.

 

Oprettelse af Login/bruger

Når du opretter dig på Forummet, har du pligt til at angive rigtige og opdaterede oplysninger om dig selv. Det er dit ansvar at sikre at disse oplysninger til enhver tid er korrekte.

Hvis du angiver forkerte oplysninger eller Siscon har grund til at tro at disse oplysninger ikke er korrekte, kan Siscon lukke for din adgange uden yderligere varsel.

Dit alias må ikke antyde, at du udgiver dig for at være ansat i Siscon, at du er superbruger, eller at du generelt har en speciel status. Du bør undgå at oplyse andre personlige oplysninger end dit navn i alias. Personlige oplysninger er bl.a. navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, mailadresse og andre informationer, som kan bruges til at identificere dig eller andre.

Dit alias må ikke have karakter af eksisterende virksomheders eller organisationers navne, medmindre du repræsenterer virksomheden eller organisationen.

Alle oprettelser af login/bruger til Forummet skal godkendes af Siscon inden der kan gives adgang.

 

Bruger indhold

Siscon gennemlæser og godkender generelt ikke brugerindhold, inden det publiceres på Forummet, og Siscon kan derfor ikke drages til ansvar for det indhold, som brugerne selv publicerer. Ansvaret for handlinger og indhold på Forummet ligger alene hos den publicerende bruger.

Siscon har dog altid mulighed for (men ikke en forpligtelse til) at overvåge, fjerne eller nægte at publicere indhold til enhver tid, hvis de pågældende indhold strider mod Siscons generelle retningslinjer, gældende lovgivning eller hvis det krænker ejeren af det pågældende indholds rettigheder.

Indlæg på Forummet må ikke indeholde:
A. Personlige oplysninger, herunder f.eks. adresse, telefonnummer, kontonummer
B. Spam
C. Annoncering for produkter, tjenesteydelser mv.
D. Gentagne indlæg med samme indhold eller af samme karakter.
E. Personlige angreb, det være sig på forumbrugere eller andre personer. Herunder også dramatisering af handlinger.
F. Filer eller links til skadeligt eller farligt indhold eller software f.eks. vira, malware, orme og trojanske heste.
G. Information, eller henvisning til information, der bryder, eller opfordrer til at bryde, vilkårene for brug af Siscons tjenester, produkter og licenser, herunder også Siscons hjemmeside.
H. Opfordringer til handlinger, der kan være farlige.
I. Opfordringer til handlinger, som kan resultere i brud på gældende vilkår for tjenester, produkter og licenser hos Siscon.

Bemærk, at listen ikke er udtømmende, og at Siscon forbeholder sig retten til at fjerne indhold, der skønnes ikke at overholde god skik og brug.

Du accepterer også, at Siscon kan anvende gode råd og ideer, der kommer på Forummet, uden betaling af vederlag. Forummet må ikke benyttes til markedsføring af egne eller andres hjemmesider, produkter eller tjenesteydelser.

 

Immaterielle rettigheder

Forummet indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Du må alene benytte Forummet i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver dig.

I Forummet vil du kunne få adgang til en lang række informationer og henvisninger – også kaldet indhold. En del af dette indhold ejes af Siscon, men der kan også være indhold, eller henvisninger til indhold, der ikke ejes af Siscon.

Hvis der er tale om content, der ikke ejes af Siscon, skal du være opmærksom på, at den pågældende indholdsejer kan have særlige krav og regler i forbindelse med brug af deres indhold. Det er dit eget ansvar at undersøge dette inden brug.

Der kan være links til andre hjemmesider, der ikke er ejet af Siscon. Links skal ses som en hjælp, men er ikke på nogen måde en indikation af, at Siscon samarbejder med denne hjemmeside eller på nogen måde opfordrer til at bruge denne hjemmeside mere end andre hjemmesider.

Siscon har ikke noget ansvar for det indhold, der findes på tredjemands hjemmesider.

Siscon respekterer tredjemands immaterielle rettigheder. Hvis du mener, at dit indhold er blevet kopieret eller brugt uretmæssigt på Forummet, skal du tage kontakt til Siscon på info@siscon.dk.

 

Downloading af materiale

I forummet er det muligt at downloade materiale der er ophavsretligt beskyttet af tredjemand. Dette materiale må kun benyttes hvis tredjemands rettigheder er opfyldt f.eks. betaling af licenser eller lignende.

Ved downloading af dette materiale godkender du, at du har opfyldt tredjemands rettigheder.

Hvis du benytter dette materiale uden de korrekte rettigheder eller Siscon har grund til at tro, at du ikke har rettigheder til brug af dette, kan Siscon lukke for din adgang uden yderligere varsel.

Siscon fraskriver sig ethvert ansvar for brugernes opfyldelse af tredjemands rettigheder til materialet.

 

Links

Der må ikke frames eller deep-linkes til dette Forum. Det er tilladt at linke til Forummets forside på en loyal og ikke-konkurrerende måde.

 

Lukning af konti

Siscon kan lukke for brugerkonti der ikke overholder vilkårene for brug af Forummet, af lovlige grunde eller konti der ikke har været i brug i lang tid.

Efter lukning vil kontoens Forum-alias blive frigivet til benyttelse for andre Forum-brugere.

Ved accept af disse vilkår accepterer du også, at Siscon ikke kan gøres ansvarlig for eventuelt mistet brugerindhold.

 

Persondata

Ved at benytte dig af Forummet accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til vores cookiepolitik og privatlivspolitk.

Sikkerheden omkring dine personlige oplysninger er vigtig for os. Vi påtager at gøre hvad vi kan inden for at sikre dine personlige informationer.

Det er vigtigt at understrege, at Siscon ikke garanterer mod sikkerhedsbrister, virus eller andre sårbarheder.

Hvis du bryder sikkerheden på Forummet, kan Siscon i yderste konsekvens politianmelde og retsforfølge dig.

 

Lovvalg og værneting

Brugen af dette Forum er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører Forummet, skal behandles jf. danske værnetingsregler og domstole.

 

Samtykke

Ved accept af disse vilkår giver du også samtykke til at Siscon må kontakte dig og sende nyhedsbreve, yderligere markedsføring og informationer. Du kan til en hver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på succes@siscon.dk

Kontakt

Kontakt os endelig. Vi bider ikke.

Hvad enten det er om stort eller småt, så er vi klar til at hjælpe. Vi glæder os til at høre fra dig.

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.