/
Tilsyn med databehandlere

Tilsyn med databehandlere

Tilsyn med databehandlere er den opgave, hvor I som virksomhed indhenter oplysninger om, og vurderer aktiviteterne udført af jeres databehandlere, for at sikre at I overholder databeskyttelsesreglerne. Formålet med tilsynet er at sikre, at jeres databehandlere opfylder de krav, der er fastsat i databehandleraftalerne. Dette inkluderer blandt andet at sikre, at databehandlerne behandler personoplysninger i henhold til de instruktioner, der er angivet af jer, og at de aftalte sikkerhedsforanstaltninger er virksomme, for at beskytte jeres oplysninger mod uautoriseret adgang, tab eller misbrug.

Tilsyn med databehandlere

Tilsynets mange aspekter

Tilsyn af databehandler indebærer typisk periodisk evaluering af databehandlerens praksis og procedurer, herunder gennemgang af sikkerhedspolitikker, procedurer samt håndtering af sikkerhedsbrud. Det kan også omfatte inspektioner, audits eller anmodninger om dokumentation for at verificere overholdelse af de aftalte sikringstiltag af teknisk og organisatorisk karakter.

Relaterede ydelser

Tilsyn med Databehandlere

Effektiv og struktureret tilsyn

For at føre et effektiv tilsyn med sine databehandlere, er det vigtigt at gå struktureret til opgaven. Datatilsynet har i sin vejledning en række aspekter, der samlet gør at I som virksomhed kan gennemføre tilsyn der opfylder krav og forventninger fra Datatilsynet.

Vi har implementeret disse krav i vores tilgang til databehandlertilsyn, hvorved I som virksomhed kan være betrygget i at gøre det på bedst mulig vis.

Databehandler tilsyn

Effektiv tilsyn

AFor at føre et effektiv tilsyn med sine databehandlere, er det vigtigt at gå struktureret til opgaven. Et effektivt tilsyn betyder at I som virksomhed skal anvende færrest mulige ressourcer og jeres databehandlere oplever jer som en professionel dataansvarlig. 

Der er tre trin i et effektivt tilsyn

For det første opdel databehandlerne efter hvor kritiske de er.
For det andet, tilpas tilsynets omfang ud fra leverancen databehandleren yder
For det tredje, behandling af de informationer databehandleren fremsender. 

Vi hjælper og rådgiver jer i alle tre trin, således at I opnår en struktureret og effektiv arbejdsproces i jeres tilsyn med databehandlere. 

ControlManager™ & Compliance gateway™

Tilsyn med databehandlere understøttet af ControlManager™

Tilsyn med databehandlere kan være en tidskrævende opgave. ControlManager™ og tillægsapplikationen ComplianceGatewaygør denne opgave langt nemmere og langt mindre tidskrævende.

ControlManager™ er det enkelt at opsætte spørgeskemaer til udsendelse til databehandleren, der fortager deres besvarelse direkte inde i applikationen, hvorefter I kan efterbehandle deres svar. Det sikrer at der ikke ”flyder e-mails” med hele og halve besvarelser rundt i forskellige postkasser og der til stadighed er uvished om kvalitet og status på det enkelte tilsyn. Med brugen ControlManager™ og ComplianceGatewayer tilsyn med databehandleren blevet en nem og overskuelig opgave.

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.