/
Sikkerhedsbrud

Sikkerhedsbrud

Et sikkerhedsbrud eller en sikkerhedshændelse er en situation, hvor der opstår en ikke tilsigtet adgang, ændring, ødelæggelse af informationer eller informationssystemer, der behandler eller gemmer data. Et sikkerhedsbrud kan skyldes en række faktorer, herunder cyberangreb, tekniske fejl, menneskelige fejl, svagheder i systemet eller utilstrækkelig sikkerhedspraksis. Når et sikkerhedsbrud opstår, kan det medføre alvorlige konsekvenser for organisationen, herunder forringelse af omdømme, økonomiske tab, juridiske konsekvenser og tab af tillid fra kunder og og andre interessenter. Det er derfor afgørende at implementere sikkerhedsforanstaltninger og procedurer for at identificere og reagere på sikkerhedsbrud.

Sikkerhedsbrud

Korrekt håndtering og erfaringsopsamling

Der er mange faktorer at tænke over når man skal vurdere konsekvenserne ved et sikkerhedsbrud, ofte kommer et sikkerhedsbrud fra et sted man ikke var klar over, var en fare. Vi rådgiver jer i hvordan I identificerer, håndterer, afvikler og rapporterer sikkerhedsbrud og sikkerhedshændelser, på tværs af organisationen. Vi hjælper jer til den bedste evaluering hændelser, for derved at minimere antallet af fremtidige sikkerhedsbrud, og konsekvenserne deraf.

Relaterede ydelser

Sikerhedshændelser er en del af hverdagen

Det samlede overblik

I en travl hverdag er det ikke alle der er bekendt med eller udøver den bedste forsigtighed for alle faresignaler de møder, hvor potentielle risici findes. Et forkert klik kan hurtigt ende i en alvorlig hændelse der hæmmer produktionen, infrastrukturen og i sidste ende kan koste jer dyrt. Med vejledning i håndtering og en godt indarbejdet hændelseshåndtering, kan I minimere konsekvenserne ved et sikkerhedsbrudog på den måde være bedst stillet.

Header

Vores rådgivning hjælper dig til at efterleve krav og love

Vi rådgiver i mange situationer hvor en virksomhed enten har oplevet et sikkerhedsbrud eller ser den potentielle risiko de står overfor ved ikke at være beredte. 

Vi er eksperter i at rådgive om håndtering og læringen af et sikkerhedsbrud og samtidig sikre at i overholder de love og bekendtgørelser i som leverandør eller databehandlere kan være underlagt.

Brug ControlManager™ til effektiv styring

Understøttelse til hændelseshåndtering med et stærkt værktøj

Håndtering af sikkerhedsbrud strækker sig lige fra opdagelse og indberetning fra organisationen, over håndtering til evaluering og rapportering. ControlManager™ som værktøj kan understøtte alle faser i hændelseshåndteringen, alle trin bliver it-understøttet på en effektiv og struktureret måde.

Det giver jer som virksomhed en vished for at sikkerhedshændelser behandles ensartet og optimalt i forhold til jer. I skal ikke bekymre jer om hvilke informationer I skal indhente, i ControlManager™ sætter man en gang for alle de informationsfelter op, der er nødvendige og behov for, således at der er tilstrækkelig med information til håndtering og efterfølgende evaluering og eventuel indberetning..  

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.