/
Beredskabstest

Beredskabstest

En beredskabstest er en systematisk gennemgang og afprøvning af en virksomheds beredskabsplaner og -procedurer for at sikre, at organisationen er forberedt på at håndtere en krisesituation. Formålet med en beredskabstest er at evaluere virksomhedens evne til at reagere på og håndtere forskellige trussels- og risikoscenarier, såsom cyberangreb, datatab, læk af data eller andre uforudsete hændelser. Under en beredskabstest simuleres forskellige scenarier eller hændelser, og virksomhedens reaktionsevne og beredskabsplaner afprøves i praksis.

Beredskabstest

Sov godt om natten - test jeres beredskabsplan

En beredskabstest er altafgørende for, at du kan være sikker på, at virksomheds beredskabsplaner og -procedurer virker, at medarbejderne forstår og formår at reagere ud fra den rolle, de har. En beredskabsplan er en dynamisk størrelse, der løbende skal afprøves i praksis, da nye medarbejder kommer til, og virksomheden ændrer sig år for år. Beredskabstesten klæder dine medarbejdere på til at kunne omsætte beredskabsplanen i praksis og gøre dem til eksperter i krisesituationer. Med en scenariebaseret beredskabstest får du overblik over, hvor godt rustet virksomheden er i forhold til en given krisesituation og hvilke konkrete anbefalinger, der kan forbedre virksomhedens beredskab.

Relaterede ydelser

Hvor godt er jeres beredskab ?

En beredskabstest gør dig klogere

Kender dine medarbejdere jeres beredskabsplan? Kan dine medarbejdere anvende planen? Kan de udfylde deres roller, som er beskrevet i planen? Understøtter jeres beredskabsplan en hurtig og effektiv indsats og tilbagevenden til normaltilstand?  

Disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe jer med at få besvaret, så I står stærkere og kender jeres parathed i praksis.

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og databeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.