/
Beredskabsplaner

Beredskabsplaner

En beredskabsplan er det dokument I har at støtte jer til, når I som virksomhed bliver bragt i en krisesituation, det kunne være brand, eksplosion, oversvømmelse, it-nedbrud, hackerangreb – det har alt sammen konsekvenser for virksomheden, ultimativt virksomhedens overlevelse.
Derfor er beredskabsplanen et vigtigt værktøj, der skal tages alvorligt. Med vores mangeårige solide erfaring inden for beredskab, ved vi hvordan en beredskabsplan skal opbygges og struktureres for at den virker og kan blive forankret i organisationen – vi står klar til at udarbejde en beredskabsplan i samarbejde med dig!

Beredskabsplaner

Vi tager udgangspunkt i jeres organisation

Sammen bygger vi en beredskabsplan, gerne baseret på en risikovurdering, der er skræddersyet til jer – onesize, fits nobody! Vi samarbejder om at udarbejde en beredskabsplan, der ikke er scenariebaseret, så kan en bruges i enhver krisesituation – sådan får du en beredskabsplan, der giver dig den største værdi. Ud fra risikovurderingen bliver I som virksomhed klogere på, hvilke aspekter i virksomheden der er vigtigere end andre – og lige præcis dét, tages med i betragtningerne i beredskabsplanen.

Relaterede ydelser

Den gode Beredskabsplan

En beredskabsplan der virker

Vi rådgiver og guider jer igennem alle dele af udarbejdelsen af beredskabsplanen. Projektet i at få udarbejdet en beredskabsplan, eller opdateret og samlet de eksisterende planer, sikrer jer en fremtid uden bekymringer i hvad der skal ske når uheldet er ude. 

Vi hjælper jer til at vurdere og klarlægge hvordan I skal agere i situationer som it-nedbrud, cyberangreb, læk af persondata og mange flere. 

Effektiv styring af jeres beredskabsplaner

Få det fulde indblik

En beredskabsplan omfatter beskrivelser af hvordan I som virksomhed skal agere både på det forretningsmæssige plan igennem nødplaner, inden for it-området igennem reetableringsplaner, samt generelt i forhold til medarbejdere, kunder og andre interessenter.

Samlet giver beredskabsplanen jer et værktøj til at være langt bedre rustet i krisesituationer, og på den vis mindske den skadelige effekt en krisesituation kan have. 

For at opnå den fulde vished for om den udarbejdede beredskabsplan er funktionsduelig og effektiv, er en af hjørnestenene at den bliver afprøvet / testet. En beredskabsplan kan være nok så god teoretisk og gennemtænkt fra ende til anden, men kan vise sig at være uhensigtsmæssig på visse punkter i en reel situation – den eneste måde at få det afklaret er at afprøve/teste den! 

Kontakt os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og databeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.