/
Risikostyring

Risikostyring

Risikostyring er processen, hvor I som organisation identificerer, vurderer og håndterer risici for at opnå et risikobillede der er acceptabelt for jeres organisation. Det overordrende formål er at sikre, at organisationen er bekendt med potentielle trusler og risici, samt deres mulighed for at påvirke organisationen. Desuden er formålet at prioritere sikringsforanstaltninger der dæmmer op for risici, der har den største negative påvirkning. Dette betyder at ledelsen ud over at blive bekendt med organisationernes risikobillede og får informationer, der kan anvendes til at prioritere ressourcer og midler på bedst mulig vis. Risikostyring er en af hjørnestenen i alle former for arbejde med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse.

Risikostyring

Erfaren rådgivning i risikostyring

Effektiv risikostyring består af en række discipliner. Afgørende for jeres succes kræver et tæt samarbejde på tværs i organisationen, da inputgivere og interessenter er placeret hele vejen rundt i organisationen og på forskellige niveauer. Vi kan hjælpe jer med en struktureret tilgang til risikostyring, der er tilpasset jeres behov og ønsker til metode og produkt. Af de discipliner der vil indgå, er trusselsanalyse, konsekvensanalyse, risikovurdering og risikobehandling, alle sammen nogle der kan have et større elle mindre omfang. På baggrund af vores mangeårige erfaring, kan vi rådgive jer til både metode og omfang for at opnå det ønskede resultat, uden på noget tidspunkt at miste overblikket.

Relaterede ydelser

Prioritering er vigtig i Risikostyring

Optimal allokering af ressourcer

Risikostyring består som nævnt af flere discipliner, og involvere flere dele af virksomheden. Vi hjælper jer med at fokusere på de mest kritiske områder, så I kan overkomme de største udfordringer først. Vi udfører en omfattende analyse af jeres risikobillede på tværs af organisationen og på den baggrund evaluerer og hjælper vi jer videre i at justere der, hvor behovet er størst. Konsekvensen af dette er, at jeres organisation er klædt på til fremadrettet at kunne vurdere og overkomme de risici i måtte møde.  

ControlManager™

Risikostyring med ControlManager™

Ved at danne jeres analyser og risikobillede og i ControlManager™ opnår I det samlede overblik og fremgang i risikostyringen. ControlManager™ gør det lettere og mere effektiv at foretage en sårbarhedsvurdering, konsekvensvurdering og kan ud fra jeres dokumenterede analyser udarbejde et samlet risikobillede. Det gør det overskueligt at følge op på risicived at fokusere på de mest kritiske dele af risikobilledet for hele organisationen.

Kontakt os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.