/
Compliance og SoA

Compliance og SoA

Compliancedokumentation og Statement of Applicability (SoA) udgør essentielle komponenter i enhver organisations indsats for at sikre en effektiv dokumentation i efterlevelse af en standard, lovkrav eller anden referenceramme. Compliance refererer til dokumentationen i overholdelse af lovkrav, standarder og retningslinjer, mens SoA beskriver relationen mellem dokumentationen og kravene. Compliance og SoA er ikke blot administrative opgaver, men nødvendige værktøjer til at sikre, at organisationen opretholder et højt sikkerhedsniveau og lever op til sine forpligtelser over for kunder og andre interessenter. Ved at have et solidt greb om compliance og SoA giver det organisationer mulighed for proaktivt at identificere og håndtere risici og sikre, at deres informationssystemer og -processer er tilstrækkeligt beskyttede mod potentielle trusler og angreb.

Compliance og SoA

Administrér jeres compliancearbejde og SoA i ControlManager™

Ved effektivt at administrere compliancedokumentation og SoA-dokumenter i ControlManager™ opnår I flere fordele. I bliver bedre rustet til at implementere og forankre et sikkerhedsniveau, der er passende for jeres organisation, og samtidig være i stand til at fremvise dokumentation over for ”omverdenen” at det fastlagte sikkerhedsniveau også er forankret i organisationen. I sikrer at organisationen overholder relevante lovgivningsmæssige krav og standarder, hvilket minimerer risikoen for bøder og andre former for konsekvenser. I styrker tilliden fra kunder, partnere og interessenter ved at vise, at organisationen overholder den forpligtelse til datasikkerhed og informationssikkerhed som er vedtaget. I opnår også effektiv styring af ressourcer og investeringer inden for informationssikkerhed, da I ved hvor jeres sikkerhedsniveau ikke er tilstrækkeligt og dermed kan fokusere jeres indsats og ressourcer hvor de er mest nødvendigt.

Relaterede ydelser

Compliance & soa

Lad ControlManager™ være værktøjet for jeres compliance og SoA

ControlManager™ muliggør strukturering af jeres compliancedokumentation, hvilket giver jeres medarbejdere og ledelsen et klarere billede af informationsstyringen og den generelle sikkerhedsstatus. Samspillet mellem af compliancedokumentation og SoA-dokumenter i ControlManager™ skaber bedre synlighed og sporbarhed af sikkerhedsforanstaltninger og gør det lettere at identificere og håndtere eventuelle afvigelser eller mangler. 

ControlManager™ bidrager til at styrke organisationens overordnede informationsstyring og beskyttelse af data og ressourcer. Samlet set giver integrationen af compliance og SoA i ControlManager™ jer et solidt fundament for at opretholde en høj grad af informationssikkerhed og sikre, at I lever op til gældende krav og standarder på en effektiv og pålidelig måde. 

Multidimensionel Compliance

Viden og værktøj i en stærk kombination

Arbejdet med compliance er ikke blot at sætte hak ved de krav og regler, der bliver overholdt, det er også den løbende vedligeholdelse og dokumentationen på efterlevelsen af en given standard. Netop vedligeholdelsen ses ofte at være en udfordring.

Med ControlManager™ får du et software, der gør det nemt at arbejde hen mod compliance og forblive compliant. Du får et multidimensionalt compliance-værktøj, der gør det muligt at efterleve flere standarder på samme tid og samtidig kende complianceniveauet på både det overordnede og det enkelte område. Derudover får du løbende påmindelser, når det er tid til at føre log/kontroller, så organisationen forbliver compliant. 

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.