/
Beredskab

Beredskab

Beredskab omhandler forberedelse, planlægning og reaktion på nødsituationer og kritiske hændelser, der kan true virksomhedens drift. Det omfatter typisk implementering af beredskabsplaner, nødplaner, reetableringsplaner, identifikation af beredskabsledelse, alt sammen noget der skal dokumenteres og med jævne mellemrum testes, således at virksomheden står bedst mulig rustet til at håndtere forskellige typer af kriser, herunder cyberangreb, datatab og andre uventede hændelser. Formålet med beredskab er at sikre virksomhedens evne til hurtigt at reagere og dermed minimere skadevirkningerne på jeres organisation. Det kræver løbende træning, øvelser og evaluering for at opretholde et effektivt og robust beredskab.

Beredskab

Har i det fulde overblik over jeres beredskab?

En beredskabsplan er en dokumentation over hvordan I skal agere, når virksomheden bliver udsat for krisesituationer. Brand, oversvømmelse, hackerangreb – det har alt sammen konsekvenser for virksomheden, derfor et vigtigt område, der skal tages stilling til inden situationen opstår. Risikoen ved ikke at have det fulde overblik over beredskabet i jeres organisation, kan have alvorlige følgevirkninger og ende med at koste dyrt. En beredskabsplan er individuel og skal ikke tages ud fra en skabelon eller genbruges fra tidligere – et beredskab er kun effektivt og gavnligt hvis det er tilpasset den enkelte organisation.

Relaterede ydelser

Brug ControlManager™ til at strukturere jeres beredskab

Med ControlManager til at styre beredskabet
opnår i struktur og handlekraft

I samarbejde med jer bygger vi en beredskabsplan i jeres virksomhed så I får et beredskab der indeholder en plan, der kan følges og handles på når en krise viser sig. ControlManager™ er værktøjet der kan samle jeres beredskabsplan og bruges aktivt til at strukturere de enkelte delelementer i beredskabsplanen og hjælpe med overblik og hvem der gør hvad, når en krise viser sig.

Vi hjælper jer med at udarbejde en beredskabsplan, der ikke er scenariebaseret, så den kan bruges i enhver krisesituation – I får en beredskabsplan, der giver jer det største udbytte. 

Ved at have overblikket før en krise viser sig, kan I mobilisere beredskabet og blive klogere på, hvilke aspekter i virksomheden der er vigtigere end andre.

ControlManager™ kan samle jeres beredskab

En god beredskabsplan skal være kortfattet og præcis så misforståelser undgås. Roller og budskaber skal være defineret, så medarbejdere ikke er i tvivl om hvad, hvornår og hvilken roller de spiller. 

Med en beredskabsplan samlet i ControlManager™ får I et overblik og en plan der er handlingsorienteret og opdateret med udgangspunkt i jeres medarbejdere og ressourcer. På denne måde er der viden om hvad der skal gøres og ikke mindst af hvem.

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.