/
Compliance-dokumentation

Compliance-dokumentation

Compliancedokumentation refererer til de informationer, som en organisation besidder for at bevise overholdelse af relevante sikkerhedsstandarder (f.eks. ISO27001), lovgivninger (f.eks. GDPR og NIS2), forordninger eller anden form for krav (f.eks. tekniske minimumskrav). Compliancedokumentation omfatter ofte interne sikkerhedspolitikker, regler, sikringstiltag, procedurer, instrukser, til awareness-træning for ansatte, hændelsesrapporter og handlinger gjort for at afhjælpe sikkerhedsbrister.

Compliance dokumentation

Struktureret og fyldestgørende dokumentation er målet

Udbyttet af struktureret compliancedokumentation er mange. For det første hjælper det organisationer med at dokumentere overfor en anden part at de efterlever de stillede krav, samt at der bliver fortaget løbende kontrol af at det er forankret. For det andet får I som organisation et struktureret overblik over jeres sikringstiltag på forskellige områder, så I opnår kendskab til stærke og svage sider. For det tredje tjener det som et væsentligt redskab i tilfælde af revision eller tilsyn, hvor det er nødvendigt at bevise, at organisationen har handlet i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav.

Relaterede ydelser

Skræddersyet løsning

One size fits nobody

Vi rådgiver jer I at opbygge og strukturere den nødvendige compliancedokumentation I har brug for, ud fra de lovkrav og referencerammer I er underlagt. Compliancedokumentation understøttes at et kontrolkatalog, således at der sker en løbende dokumentation af at I også gør som I har beskrevet. 
Compliancedokumentationen skal opbygges så den passer til jer – ikke alle mulige andre! Det betyder også at vi igennem vores rådgivning tager udgangspunkt i vores erfaringer hos andre, MEN i sidste ende skal I sætte jeres aftryk på det, så det kan leve og forankres i jeres organisation 

– der findes ikke én skabelon for alle, ingen Quick Fix !

Multidimensionel Compliance

Viden og værktøj i en powerfuld kombination

Arbejdet med compliance er ikke blot at sætte hak ved de krav og regler, der bliver overholdt, det er også den løbende vedligeholdelse og dokumentationen på efterlevelsen af en given standard. 

Netop vedligeholdelsen ses ofte at være en udfordring. Med ControlManager™ får du et software, der gør det nemt at arbejde hen mod compliance og forblive compliant.
Du får et multidimensionalt compliance-værktøj, der gør det muligt at efterleve flere standarder på samme tid og samtidig kende complianceniveauet på både det overordnede og det enkelte område. Derudover får du løbende påmindelser, når det er tid til at føre log/kontroller, så organisationen forbliver compliant.
 

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.