/
Modenhedsanalyser

Modenhedsanalyser

Modenhedsanalyser eller modenhedsevalueringer, er processen med at evaluere jeres modenhedsniveau inden for et bestemt område eller disciplin. Formålet med en modenhedsanalyse er at vurdere, hvor godt jeres virksomhed lever op til bestemte krav eller processer, i forhold til standarder, lovgivning eller andre referencerammer. En modenhedsanalyse kan udføres internt af organisationens egne medarbejdere eller vi kan bistå jer med gennemførelsen, for derved også at få yderligere objektivitet i analysen. I begge tilfælde er resultatet en visning af jeres nuværende efterlevelse, samt en indikation af mangler og svagheder i forhold til den givne standard/lov.

Modenhedsanalyser

Lad os være den uvildige erfaring

Under en modenhedsanalyse gennemgår vores konsulenter jeres nuværende implementerede sikringstiltag for at identificere styrker, svagheder og områder med forbedringspotentiale. Vi kan med vores massive erfaring igennem de sidste 20 år hjælpe jer videre med en række anbefalinger, der sikrer jer en effektiv og struktureret compliancedokumentation. Erfaringen viser at det til tider kan være vanskeligt præcis at vide hvad de forskellige standarder og love “forventer” af sikringstiltag som modsvar til deres krav, det ved vi. Vi tror på at læring og rådgivning er vejen frem til at ruste jer til de altid voksende krav og lovgivninger på igennem modenhedsanalysen.

Relaterede ydelser

Vished er vejen til ro i maven

En modenhedsanalyse til gavn for hele organisationen

Ved at lade os lave en modenhedsanalyse af jeres informationssikkerhed og/eller persondatabeskyttelse, kan I opnå en indsigt, hvor i organisationen det står godt til og hver det står mindre godt til. På den måde opnår I indsigt i hvor jeres ressourcer bruges bedst, for alle ved at vi kan ikke gøre alt på samme tid.  

Modenhedsanalyser understøttet af ControlManager™

Modenhedsanalyser i ControlManager™

Arbejdet med modenhedsanalyser er en integreret del af ControlManager™. En lang række af de gængse standarder og love ligger der allerede. Ligeledes forefindes der forslag til hvilke ”svar-niveauer” der er gængs at benytte. Alt dette er selvfølgelig muligt at tilpasse, det opfylder jeres krav og ønsker til gennemførelse af modenhedsanalyser. 
Ved at benytte ControlManager™ som understøttende værktøj til at lave modenhedsanalyser, kan der opnås en lang række fordele, blandt andet at analyserne automatisk kan gentages i ønskede intervaller, at der kan fremvises resultat fra tidligere analyser, flere interessenter kan være respondenter og en lang række andre fordele. Alt i alt så kan du blot sige hvilken standard, lov eller referenceramme du ønsker at måle dig imod, så sikre vi med understøttelse af ControlManager™, at du få viden og vished.

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.