/
Aktiviteter og observationer

Aktiviteter og observationer

Aktiviteter er de opgaver, der udføres for at forbedre sikkerheden i jeres organisation. Disse aktiviteter kan omfatte implementering af yderligere sikkerhedsforanstaltninger, initiering af overvågning af systemer og netværk, nye tiltag rettet mod medarbejdere. Aktiviteterne er samlet set den ”levende handlingsplan” der hele tiden dokumenterer de ændringer og nye tiltag, der samlet set gør jer bedre stillet som organisation. En aktivitet forekommer kun én gang i modsætning til en kontrol, der forekommer et antal gange med en given frekvens – eventuelt uendeligt. 

Aktiviteter

Har i det fulde overblik over jeres aktiviteter?

Overblik over aktiviteter lyder banalt, men ofte er det en vanskelig størrelse . I ControlManager™ har vi på en enkelt vis sikret at aktiviteter er struktureret med ansvarlige og deadlines, det giver en vished for hvem og hvornår der skal eksekveres. En læring der muligvis munder ud i en aktivitet til handlingsplanen for at rette op på fejlen – på den måde er der intet der falder på jorden.

Relaterede ydelser

Oplev hvor effektivt det rette værktøj er

Med et GRC-værktøj til at styre aktiviteter opnår i overblik og handlekraft

Ved at have aktiviteter samlet i ControlManager™ skaber I en mere effektiv styring af sikkerhedsarbejdet og bidrager til bedre overholdelse af relevante standarder og lovgivning. Desuden styrkes sikkerhedskulturen hos jer, da medarbejdere bliver mere opmærksomme på sikkerhedsproblemer og engageres i løsningen.

Ledelsen får et bedre beslutningsgrundlag baseret på omfattende data om sikkerhedsaktiviteter. Dette reducerer risikoen og omkostningerne forbundet med sikkerhedshændelser og bidrager til en mere proaktiv tilgang til sikkerhedsstyring, der øger tilliden fra kunder, partnere og interessenter og styrker virksomhedens position på markedet.

ControlManager™

Bliv de bedste i klassen - lav opfølgning på hændelser og observationer

En vigtig del af at anvende aktiviteter i ControlManager™ er, at bruge disse oplysninger til kontinuerligt at forbedre organisationens sikkerhedspraksis. Dette kan omfatte at træffe foranstaltninger for at afhjælpe identificerede risici, implementere nye sikkerhedsforanstaltninger eller procedurer baseret på observationer og læring fra tidligere hændelser eller fejl.

 Med ControlManager™ får I et værktøj til holde styr på jeres aktiviteter og give jer mulighed for at handle effektiv, der hvor der er behov for det.

Multidimensionel Compliance

Viden og værktøj i en powerful kombination

Arbejdet med compliance er ikke blot at sætte hak ved de krav og regler, der bliver overholdt, det er også den løbende vedligeholdelse og dokumentationen på efterlevelsen af en given standard. Netop vedligeholdelsen ses ofte at være en udfordring. Med ControlManager™ får du et software, der gør det nemt at arbejde hen mod compliance og forblive compliant. Du får et multidimensionalt compliance-værktøj, der gør det muligt at efterleve flere standarder på samme tid og samtidig kende complianceniveauet på både det overordnede og det enkelte område. Derudover får du løbende påmindelser, når det er tid til at føre log/kontroller, så organisationen forbliver compliant. 

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.