/
GDPR

GDPR

GDPR er en forkortelse af General Data Protection Regulation og er en omfattende lov om databeskyttelse, der blev vedtaget af EU i 2016 og efterfølgende trådte i kraft den 25. maj 2018. Formålet med GDPR er at styrke beskyttelsen af borgernes rettighed til egne persondata og harmonisere databeskyttelsesreglerne på tværs af EU-medlemslandene. GDPR-loven har til formål at beskytte de oplysninger som indhentes og findes rundt omkring i organisationer og sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger bliver overhold for borgernes sikkerhed.

GDPR

De grundlæggende principper i GDPR

GDPR introducerer en række grundlæggende principper, som organisationer skal overholde i forbindelse med behandlingen af persondata. Disse principper inkluderer blandt andet krav om lovlig, retfærdig og gennemsigtig databehandling, begrænsning af dataindsamling, beskyttelse af data, nøjagtighed og opbevaringsbegrænsning. Alt sammen for at bekytte den enkelte borgers rettighed i forhold til anvendelse af persondata.

Relaterede ydelser

GDPR junglen

Få overblikket over GDPR

Kravene i databeskyttelsesloven retter sig mod enhver organisation, der behandler persondata om enkeltpersoner i EU. Det gælder såvel virksomheder, offentlige institutioner og non-profit organisationer.

Få et overblik her

GDPR stiller en række krav til organisationer, der behandler persondata. Dette inkluderer krav om at have et lovligt formål med behandlingen, opretholde tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger af persondata, evt. udpege en databeskyttelsesansvarlig (DPO), udføre databeskyttelsesevalueringer, og rapportere om databrud til datatilsynet og berørte personer inden for fastsatte tidsfrister. 

GDPR er omfattende og stiller krav til at I som virksomhed,  jeres it-systemer, databehandlere, arbejdsgange og interne processer. Alle disse forhold samt kontroller, sikkerhedshændelser, risikovurdering skal være dokumenteret, således at der ved tilsyn kan fremvises den nødvendige dokumentation for overholdelse af GDPR-lovgivning.  

Databeskyttelsesloven  fastsætter sanktioner og bøder for overtrædelser af databeskyttelsesreglerne. Organisationer, der ikke overholder kravene, kan blive pålagt bøder på op til 20 millioner euro eller 4% af den årlige omsætning, alt efter hvad der er højst. 

Disse bøder kan pålægges for en række overtrædelser, herunder manglende lovhjemmel, manglende sikkerhedsforanstaltninger eller overtrædelser af de registreredes rettigheder. Konsekvenserne ved ikke at have kendskab til hvorvidt I efterlever kravene kan være meget store, og i værste tilfælde koste jer dyrt økonomisk og kommercielt på sigt.

Kravene i databeskyttelsesloven retter sig mod enhver organisation, der behandler persondata om enkeltpersoner i EU. Det gælder såvel virksomheder, offentlige institutioner og non-profit organisationer. Dette inkluderer også organisationer, der er etableret uden for EU, men behandler data om EU-borgere. GDPR gælder for alle typer persondata, herunder navne, adresser, e-mailadresser, IP-adresser, sundhedsoplysninger og økonomiske data. Ved at overholde GDPR kan organisationer sikre, at de behandler persondata i overensstemmelse med lovens krav og undgår potentielt store bøder og omdømmeskader. 

GDPR COMPLIANCE HOS JER​

Er i sikre på at jeres foranstaltninger er fyldestgørende?

Hos Siscon er vi eksperter i persondatabeskyttelse. Vi har massiv erfaring i at vurdere, opbygge og implementere  sikringsforanstaltninger og kan rådgive jer i alt hvad i behøver for at efterleve kravene. Vi klæder jer på til at gøre nye tiltag til en vane, og sammen forankrer vi tiltagene, således at du altid er klar, når datatilsynet kigger forbi. 

Kontakt os i dag og lad os hjælpe jer med det næste projekt.

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.