Svært ved at finde den rette DPO?

  Har du nogensinde tænkt på, hvor smart det ville være, hvis der fandtes et omvandrende GDPR-leksikon, som du kunne spørge om alt inden for GDPR? Det har vi, og derfor tilbyder vi dig netop det – et omvandrende GDPR-leksikon, der styrker din virksomhed!

  Med Siscon som din eksterne DPO er du fri for den svære rekrutteringsrunde for at finde det rette match, og du behøver måske ikke en DPO på fuldtid – det er nemlig langt fra alle virksomheder, der har det behov.

  Når du vælger en ekstern DPO hos Siscon, får du ikke bare viden fra én medarbejder – din DPO har et helt hold af kompetente og erfarne konsulenter i ryggen inden for både databeskyttelse og informationssikkerhed. Desuden er du sikret, at der ikke opstår en interessekonflikt.

  Siscon som DPO lever op til de krav, som GDPR stiller til rollen. Servicen omfatter udførelsen af de opgaver, som DPO’en bliver mødt med i forhold til GDPR. Med Siscon som dit omvandrende GDPR-leksikon er du sikret rådgivning af høj kvalitet og faglighed.

  Rådgivning på baggrund af mange års erfaring  

  Med forskellige kunder og mange års erfaring er du sikret korrekt kontrol og behandling af virksomhedens data uanset, om du er stor eller lille, offentlig eller privat.

  Med Siscons mange års erfaring bistår vi dig som DPO med følgende:

  1. Juridisk rådgivning og sparring
  Vi bistår med rådgivning til ledelsen, når der ønskes juridisk understøttelse. Derudover hjælper vi dig med udarbejdelse af nye politikker, tiltag og regler, der kan have betydning for databeskyttelsen, konsekvensanalyser og håndtering af brudhændelser

  2. Rådgivning om risikovurdering og konsekvensanalyser
  Vi understøtter dig med, hvorvidt risikovurderingen og konsekvensanalyserne skal gennemføres og hvilken fremgangsmåde, der er mest effektiv set ud fra din virkelighed

  3. Rådgivning og sparring om interne processer
  Vi hjælper med rådgivning om og sparring til forbedringer og optimeringer om jeres interne arbejdsprocesser, så I yder effektiv databeskyttelse

  4. Løbende tilsyn og kontrol med din efterlevelse af forordningen
  Vi foretager gennemgang af politikker, regler, procedurer, kontroller, oplysningskampagner, ansvarsfordeling, revisioner og opfølgning af henvendelser fra de registrerede. Du vil modtage en rapport med eventuelle anbefalinger, anmærkninger og kommentarer, hvis der findes afvigelser

  5. Rådgivning om registrering og behandling af brudhændelser
  Vi sørger for, at der bliver handlet hurtigt og korrekt, hvis der sker brud på sikkerheden i din virksomhed. Vi giver råd og vejledning til, hvordan virksomheden fremadrettet kan minimere de registreredes risiko

  6. Korrespondance med jeres registrerede og kontakten til Datatilsynet
  Du skal ikke længere bekymre dig om henvendelser fra de registrerede og kontakten til Datatilsynet – den står vi for. Derefter kontakter vi rette vedkommende hos jer.

  Vi er et stærkt sammensat team, som besidder den viden og de rette kompetencer, der kræves for at kunne tilgå rollen som DPO hos dig. Vi formår at kommunikere i øjenhøjde, og kvalitet er vores nøgleord.

  Ofte stillede spørgsmål 

  Hvad er en DPO? 
  En DPO står for Data Protection Officer/Databeskyttelsesrådgiver, og er en der skal understøtte, at virksomheden overholder reglerne i persondataforordningen.

  Hvilke virksomheder skal have en DPO?
  EU Persondataforordningen foreskriver, at I skal have en DPO, hvis behandling af persondata er en del af jeres kerneaktivitet. Alle offentlige organisationer skal have en DPO.

  Du kan læse meget mere om de centrale regler på databeskyttelsesområdet her

  Hvem kan være DPO?
  Reglerne foreskriver, at I godt må finde DPO’en internt, men der må ikke være en interessekonflikt, og derfor kan DPO’en ikke samtidig være IT-chef, HR-chef eller anden ledende medarbejder med ansvar for behandling af persondata. Koncerner kan vælge en fælles DPO, eller virksomheder kan vælge en ekstern ressource til opgaven.

  Hvilke krav er der til uddannelse som DPO?
  Der er ikke noget krav om en specifik uddannelse. DPO’en skal dog have kompetencer inden for databeskyttelsesret og en erfaring, der modsvarer kompleksiteten af jeres virksomhed.

  Hvilke arbejdsopgaver varetager DPO’en?
  DPO’en har en rådgivnings- og overvågningsrolle og fungerer som kontaktperson for dem, hvis data I som virksomhed behandler. DPO’en rapporterer direkte til jeres øverste ledelsesniveau og skal inddrages i spørgsmål angående databeskyttelse i tide, så anbefalingerne kan indarbejdes i den videre sagsbehandling.

   

  Har du brug for mere viden? Læs Datatilsynets vejledning om DPO her

  HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

  Vi har fået bygget et helt compliance-koncept til styring af fortegnelses-information, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Og særligt i begyndelsen af byggeprocessen var det vigtigt at kunne sparre med Siscons konsulenter, der også kunne hjælpe med at løfte diskussionen op på et strategisk niveau omkring vores forventninger og målsætninger.
  Sæt strøm til din informationssikkerhed
  Anders Chemnitz og Ditte Baltersen
  Nyborg Kommune

  Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

  X