ControlManager™

“Alt i et” værktøjet, til dig som IT-sikkerhedsansvarlig

ControlManager™ er værktøjet der giver din virksomhed eller organisationer gode redskaber til at effektivisere arbejdet indenfor informationssikkerhed og tage de rigtige of værdifulde beslutninger, der fører til optimal udnyttelse af ressourcer.

Siscons udgangspunkt er et helhedssyn på informationssikkerheden og de analyser der skal til, for at man kender konsekvenser og risici, der er forbundet til anvendelse af informationssikkerhed i dag.

Sikkerhedsniveauet kan tilpasses når du kender konsekvensen af, at være ude af drift rent forretningsmæssig. Er din IT-sikkerhedspolitik, risikovurdering samt beredskabsplaner organiseret og struktureret i ControlManager™, er chancen for at opnå et tilstrækkeligt og godkendt sikkerhedsniveau større. Desuden giver ControlManager™ din virksomheden mulighed for løbende at vedligeholde medarbejdernes kendskab og skabe bevidsthed om den IT-sikkerhed der netop vedrører dem via ”Awareness modulet” .

Med ControlManager™ opnår vores kunder …

ControlManager™ kan gennemføre forskellige former for dokumentationer og modellering af virksomhedens informationssikkerhedsniveau, det gør at vores kunder opnår:

• Besparelser på IT-revision
• Samler informationer og data
• Dokumenterede resultater med kendte processer
• Ét værktøj til alle standarder (Bla. ISO27001, ISO27002, PCI etc.)
• Anvendelse af kendt model til udarbejdelse af risikovurdering
• Struktur på processer og informationer, ingen besværlige Excel ark eller andre dokumenter = mindre tidsforbrug
• Medarbejderforståelse for virksomhedens tiltag – gennem træning og awareness
• IT-afdeling undgår diskussioner med bruger – og dermed spildtid
• Målrettet IT-sikkerhedspolitik – større gennemslag i virksomheden

ControlManager™ giver din virksomhed det værktøj, der skal til, for at få et helhedsbillede af IT-sikkerheden og af potentielle trusler. Vi gennemfører også gerne processen sammen med jer. Færdig med IT-sikkerhedsarbejdet bliver man nok aldrig. IT-sikkerhed skal løbende vurderes, vedligeholdes og tages op til overvejelse. Forandringer i systemer og arbejdsgange skal med det samme indføres i sikkerhedsarbejdet, som gøres let i ControlManager™. Kontroller og opfølgning er indbygget og automatiseret i ControlManager™.