/
Struktureret opbygning

Struktureret opbygning

En struktureret opbygning af informationssikkerheden i ControlManager™ giver organisationen mulighed for centraliseret styring, konsistent implementering, effektiv ressourceudnyttelse, tydeligere rapportering og overblik samt bedre risikostyring. Det resulterer i en mere robust og omkostningseffektiv sikkerhedspraksis, der beskytter organisationen mod trusler og sikrer, at I overholder gældende lovgivning og standarder.

Struktureret opbygning

Klar struktur giver fordele

ControlManager™ fungerer som et lager og/eller samlingssted over alle vigtige informationer om informationssikkerhed. Dette inkluderer politikker, procedurer, risikovurderinger, compliancedokumentation, hændelsesrapporter og andre relevante oplysninger. Alle disse informationer bliver hurtigt uoverskuelige, såfremt de ikke struktureres på en gennemtænkt vis. ControlManager™ har en gennemtænkt og afprøvet struktur indbygget, der giver det overblik som alle efterspørger. I de mange moduler der er i ControlManager™ er der en rød tråd, som sikre at der skabes en struktur og ikke mindst en optimering af arbejdsprocesser ved genbrug af eksisterende data.

Relaterede ydelser

Lad ControlManager™ holde orden

Kan i også se fordelene ved en struktureret opbygning?

Fordelene ved at samle arbejdet med informationssikkerhed i ControlManager™ med en struktureret opbygning, giver en lang række fordele.

Den åbenlyse at at alle ved hvor informationen findes og hvor status og overblik findes, inden for de mange opgave der ligger i arbejdet med informationssikkerhed.

ControlManager™ giver mulighed for centraliseret styring af jeres informationssikkerhed. Ved at have alle politikker, procedurer, risikovurderinger og compliance-krav samlet et sted, bliver det lettere for organisationen at administrere og implementere dem effektivt.

Med en struktureret opbygning kan I sikre en konsistent implementering af informationssikkerhedsprocesser på tværs af alle afdelinger. Det øger muligheden for at alle medarbejdere følger de samme retningslinjer.

Ved at have en struktureret opbygning kan organisationen bedre fordele ressourcerne til informationssikkerhed. Gennem klar identifikation af ansvar og opgaver kan I sikre, at ressourcerne bruges effektivt og målrettet, hvilket resulterer i en mere omkostningseffektiv sikkerhedspraksis.

Med ControlManager™ bliver det muligt at have en mere tydelig rapportering og overblik af informationssikkerheden. I kan generere rapporter om compliance-status, risikoniveauer og gennemføre regelmæssige kontroller af sikkerhedsarbejdet – og dermed også identificere områder til forbedring. 

Ved at have forretningsprocesser og it-systemer i ControlManager™ kan organisationen bedre identificere, vurdere og håndtere risici. Det giver jer mulighed for at opretholde en mere proaktiv risikostyring og reducerer risikoen for sikkerhedsbrud og datalækager.

Multidimensionel Compliance

Viden og værktøj i en powerful kombination

Arbejdet med compliance er ikke blot at sætte hak ved de krav og regler, der bliver overholdt, det er også den løbende vedligeholdelse og dokumentationen på efterlevelsen af en given standard. Netop vedligeholdelsen ses ofte at være en udfordring. Med ControlManager™ får du et software, der gør det nemt at arbejde hen mod compliance og forblive compliant. Du får et multidimensionalt compliance-værktøj, der gør det muligt at efterleve flere standarder på samme tid og samtidig kende complianceniveauet på både det overordnede og det enkelte område. Derudover får du løbende påmindelser, når det er tid til at føre log/kontroller, så organisationen forbliver compliant.

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.