/
Overblik for ledelsen

Overblik for ledelsen

ControlManager™ er et GRC-værktøj (Governance, Risk og Compliance), som understøtter Jeres arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse. Vores erfaring er at ledelsen har et ønske og behov for at danne sig et overblik over status over organisationens sikkerhed og styringsprocesser. Ved at samle alle relevante oplysninger og data i ControlManager™, kan dette overblik på en enkel vis dannes, således at ledere på alle niveauer kan opnå overblik og vished inden for eget ansvarsområde.

Overblik for ledelsen

Information samlet ét sted

ControlManager™ fungerer som et lager og/eller samlingssted over alle vigtige informationer om informationssikkerhed. Dette inkluderer politikker, procedurer, risikovurderinger, compliancedokumentation, hændelsesrapporter og andre relevante oplysninger. Det giver ledelsen mulighed for nemt at få adgang til og gennemgå alle nødvendige oplysninger på ét sted.

Relaterede ydelser

Overblik for ledelsen

Få det fulde overblik

Med ControlManager™ kan du nemt tilgå dashboard og trække rapporter der giver dig i ledelsen et statusbillede af organisationens sikkerhed.

Opgaver og ansvar viser et billede af organisationens status ud fra de enkelte ledelsesniveauer. Mens rapporterne giver mere dybdegående og detaljeret information om specifikke områder af informationssikkerheden. Det gør det muligt for dig i ledelsen at træffe beslutninger baseret på aktuelle data og indsigt.

Ledelsens ansvar

Hav styr på jeres status

Det kan være en udfordring at vide præcist hvad der foregår i alle afdelinger i organisationen. Med ControlManager kan du nemt opnå den indsigt.

Flere og flere af de love og standarder, der er skal efterleves, stiller krav til ledelsens involvering og ledelsens løbende ansvarshåndtering. ControlManager støtter dig som ledelse i denne opgave på en enkel måde.

Med ControlManager™ kan I opretholde jeres niveau af informationssikkerhed og compliance indenfor gældende love, regulativer og standarder ved at tilbyde omfattende compliance-management-funktioner. 

Det letter også forberedelsen til audits ved at automatisere processen med at indsamle og organisere dokumentation og oplysninger til auditformål. I kan blive godt forberedt til audit – også når tiden til at danne sig overblik er knap.  

ControlManager™ understøtter organisationen i håndtering af risici ved at identificere, evaluere, prioritere og overvåge risici på tværs af organisationen. Det giver ledelsen et solidt grundlag for at træffe informerede beslutninger om risikostyring og investeringer i informationssikkerhed. Ved at have en klar forståelse af organisationens risikoprofil kan ledelsen fokusere sine ressourcer og indsatsområder, hvor de har størst effekt.

Multidimensionel Compliance

Viden og værktøj i en powerful kombination

Arbejdet med compliance er ikke blot at sætte hak ved de krav og regler, der bliver overholdt, det er også den løbende vedligeholdelse og dokumentationen på efterlevelsen af en given standard. Netop vedligeholdelsen ses ofte at være en udfordring. Med ControlManager™ får du et software, der gør det nemt at arbejde hen mod compliance og forblive compliant. Du får et multidimensionalt compliance-værktøj, der gør det muligt at efterleve flere standarder på samme tid og samtidig kende complianceniveauet på både det overordnede og det enkelte område. Derudover får du løbende påmindelser, når det er tid til at føre log/kontroller, så organisationen forbliver compliant. 

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.