/
Risikostyring i ControlManager™

Risikostyring i ControlManager™

Risikostyring er den proces, hvor I identificerer, vurderer og håndterer risici på tværs af organisationen. Formålet med risikostyring er at minimere negative konsekvenser og maksimere muligheder for handlefrihed ved at implementere passende foranstaltninger til at håndtere identificerede risici. Risikostyringen omfatter typisk aktiviteter såsom risikoanalyse, risikovurdering, risikobehandling og løbende overvågning og tilpasning af risikostyringsplaner. Risikostyring er et vigtigt værktøj og hjælper med at sikre, at I kan navigere effektivt i et stadig skiftende og uforudsigeligt trusselsbillede.

Risikostyring

Opnå en konkurrencefordel ved at have overblik over trusselsbilledet

Med en risikovurdering skabes der overblik over de risici, der er forbundet med jeres it-anvendelse. Risikovurderingen er med til at danne jeres risikobillede, således at der opnås viden om hvorvidt dette ligger inden for et acceptabelt risikoniveau. Derudover opnår ledelsen og de berørte afdelinger kendskab til, om der løbes en uacceptabel stor risiko ved at udføre de daglige arbejdsopgaver i organisationen, eller om disse skal sikres bedre. Vigtige informationer i forkerte hænder eller til offentligt skue kan have store konsekvenser.

Relaterede ydelser

få det rigtige udbytte af jeres risikostyring

Derfor skal du samle jeres risikostyring i ControlManager™

Vejen til succes i dit arbejde med risikovurderinger fører jer igennem en række opgaver, der skal løses for at danne det samlede overblik. I skal internt vurdere, hvordan I identificerer, håndterer og evaluerer på jeres risikobillede, samt løbende opdatere risikobilledet når nye risici viser sig. Ved at samle jeres generelle risikobillede og aktiviteter i ControlManager™ opnår I det samlede overblik og fremgang i risikostyringen.

ControlManager™ gør det lettere og mere effektiv at foretage en sårbarhedsvurdering, konsekvensvurdering og kan ud fra jeres dokumenterede aktiviteter udarbejde en samlet risikobillede. Det gør det overskueligt at følge op på risici, ved at fokusere på de mest kritiske dele af risikobilledet for hele organisationen.

Lad ControlManager™ varetage jeres risikostyring

Skræddersyet og automatisering af jeres risikostyring

ControlManager™ kan gøre jeres aktiviteter i forbindelse med risikostyring overskuelige, det kan gøre dem mere effektive, modeller og metoder er definerede, og i ender op med et skarpt overblik og klar ansvarsfordeling.

fordelene ved at samle jeres risikostyring i et værktøj

Lav opfølgning på de mest kritiske risici

Når risiciene er identificeret, er det altafgørende, at organisationen husker at følge op på risiciene. Ved opfølgning sikrer du, at organisationen hele tiden er bekendt med nye risici, og at der er tages stilling til dem, så organisationen ikke kommer ud for f.eks. økonomisk tab eller dårlig omtale. Systemer, trusler, sårbarheder, arbejdsprocesser og konsekvenser kan hurtigt ændre sig og give et nyt risikobillede.

Det er vigtigt, at du løbende følger op på dine risikovurderinger. Vi oplever ofte, at opfølgning af risici i organisationen er en udfordring, enten fordi de, som har ansvaret for at udføre opfølgningen, ikke får en påmindelse, eller fordi ledelsen ikke kender eller oplever værdien i at udarbejde en risikovurdering og derfor ikke prioriterer det.

Multidimensionel Compliance

Viden og værktøj i en powerful kombination

Arbejdet med compliance er ikke blot at sætte hak ved de krav og regler, der bliver overholdt, det er også den løbende vedligeholdelse og dokumentationen på efterlevelsen af en given standard. Netop vedligeholdelsen ses ofte at være en udfordring. Med ControlManager™ får du et software, der gør det nemt at arbejde hen mod compliance og forblive compliant. Du får et multidimensionalt compliance-værktøj, der gør det muligt at efterleve flere standarder på samme tid og samtidig kende complianceniveauet på både det overordnede og det enkelte område. Derudover får du løbende påmindelser, når det er tid til at føre log/kontroller, så organisationen forbliver compliant. 

Kontak os

Mere end bare en standardløsning

I Siscon tager vi udgangspunkt i kundens behov og tager altid afsat i en udførlig behovsafdækkelse hos jer. Vores erfarne konsulenter er dedikerede til at løse jeres udfordringer med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse – effektiv og holdbart. Vi tror på, at de bedste resultater kommer i samarbejde med jer og med fokus på at gøre jeres arbejdsprocesser så effektive som muligt. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Book en uforpligtende samtale

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.