Governance

  Governance er styring

  Governance er en vigtig del af at opretholde compliance inden for et område eller en organisation. Det involverer forretningsgange, regler og procedurer, der hjælper med at styre og strukturere arbejdet. Ustruktureret governance kan føre til udfordringer såsom uvished om roller og ansvar, manglende kontinuitet i arbejdet og varierende kvalitet i compliance-niveauet. Det kan også have økonomiske konsekvenser såsom bøder og mistillid fra kunder. Derfor er det vigtigt at have en struktureret governance model, der tænker hele vejen rundt i organisationen og giver en kontinuerlig hverdag med vished om opgaveløsningen.

  Professionel DPO

  Dit compliancearbejde starter med governance

  Governance er styring. Det vil sige, at governance indebærer forretningsgange, regler og procedurer. Alt dette danner nemlig grundlaget for at styre inden for et givent område i organisationen – hvilket er grunden til, at struktureret governance er så vigtigt i arbejdet med GDPR- og informationssikkerhedscompliance.

  Hvis du som organisation ikke har en struktureret governance-model, kan det skabe mange udfordringer. Udfordringer der vil være en barriere for at nå i mål med bl.a. compliance, som netop betyder, at du efterlever interne og eksterne krav og regler.

  Udfordringerne du kan opleve er:

  Udover disse udfordringer kan det føre til økonomiske konsekvenser, hvis organisationen ikke har en struktureret governance model eller helt har fravalgt den. Det kan bl.a. skabe økonomiske konsekvenser som kan ses nedenfor.

  Taler I samme sprog i afdelingerne?

  Der er ingen nemme løsninger eller individuelle præstationer, der er holdbare på den lange bane for at få styr på GDPR i din virksomhed. Det kræver et team, der samarbejder på tværs af afdelingerne og har en fælles strategi og mål.

  Økonomiske konsekvenser

  Direkte økonomiske konsekvenser

  Indirekte økonomiske konsekvenser

  Med en struktureret governance model, som er tænkt hele vejen rundt i organisationen, får du en kontinuerlig hverdag, hvor der er vished og dokumentation på, hvem der løser hvad, hvordan og hvornår i organisationen – og så har du grundstenene til et succesfuldt arbejde med compliance. Du kan dermed undgå direkte og indirekte økonomiske konsekvenser.

  Men hvordan kommer du i mål med en god governance model? Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan vi kan understøtte dig eller læse videre her på siden, hvor vi kommer med tips og tricks.

  Sådan kommer du i mål med en god governance model

  Der er ingen tvivl om, at mange organisationer har udfordringer med at udarbejde den helt rigtige governance model for deres organisation, uden at den bliver for kompleks og detaljeret. Og mange organisationer har netop brug for en struktureret governance model til at styre deres arbejde med GDPR og informationssikkerhed for at få en plan at arbejde ud fra og dermed få overblik over arbejdet.

  Det er vigtigt at alliere sig med en dygtig og erfaren projektleder, der kan facilitere en så omfattende opgave for netop at undgå en model, der er for kompleks, og for at huske at tænke hele vejen rundt, samtidig med at der bliver fokuseret på det helt rigtige i forhold til din organisation.

  Det er vigtigt, at en facilitator kan:

  Det kan være svært at facilitere sådan en opgave og komme ud med en governance-model, der ikke er en ekstra byrde og tidssluger, men som skaber værdi i hele organisationen. Derfor vil vi gerne hjælpe dig.

  Kontakt os, eller se vores bud på en god governance-model

  En god governance model skal...

  Have en enkel og klar struktur, der er let forståelig
  Anvende roller/funktioner, der allerede er indarbejdet i organisationen

  Tage udgangspunkt i nuværende arbejdsgange, evt. med. mindre tilretninger

  Indeholde forankret ejerskab i alle lag i organisationen

  Tage udgangspunkt i organisationens nuværende modenhed

  Udpege en ”bannerfører” for implementeringen

  Definere målepunkter, der dels ligger undervejs og dels afslutningsvis

  Have let tilgængelighed til oversigt over eget ansvar og egne opgaver
  Have let tilgængelighed til relevante dokumenter/information

  Ønsker du en værdifuld governance-model?

  Med Siscons certificerede eksperter bistår vi dig lige fra udarbejdelse af governance-modellen til forankring i organisationen. Med Siscon som din samarbejdspartner får du vished om hvem, hvornår og hvordan opgaver skal løses og beslutninger skal træffes.

  For netop det at forankre en governance-model er afgørende. En governance-model er nemlig kun værdifuld, hvis den er forankret. Med Siscons compliancesoftware har du de bedste forudsætninger for at forankre den og undgå uvished i organisationen.

  Kontakt Siscon

  ControlManager™ – fundamentet i governance

  ControlManager™ er et compliancesoftware, der bliver sat op efter din governance-model. Det betyder, at hele organisationen bl.a. får et entydigt overblik over roller og ansvar, processer og politikker – og gør det let og effektivt at forankre governance i organisationen. Derudover skaber det strukturerede og kontinuerlige arbejdsgange, og du får en sikker platform, hvor du kan samle al dokumentation.

  ControlManager™ Cunderstøtter din governance-model hele vejen igennem, hele vejen rundt og er hele fundamentet i din governance-model. Med ControlManager™ og Siscons konsulenter får du skabt sammenhæng og effektivitet, der både skaber værdi for organisationen, medarbejdere og ledelsen.

  Læs, hvordan mere end 130 organisationer i dag har forankret deres compliancearbejde med Siscon og ControlManager™.

  Udfyld kontaktformularen så vi kan kontakte dig for at aftale et uforpligtende introduktionsmøde og en demonstration med tilhørende demo site til ControlManager™.

   Navn*

   Mailadresse*

   Titel*

   Virksomhed*

   Telefon

   Verification:captcha

   Jeg afgiver samtykke til, at Siscon må kontakte mig og sende mig nyhedsbreve, yderligere markedsføring og informationer fra Siscon. Jeg kan til en hver tid trække mit samtykke tilbage, via linket i nyhedsbrevet

   Du modtager en bekræftelsesmail, efter du har trykket "Send". Tjek dit spamfilter, hvis du ikke modtager denne.Ved indsendelse af denne formular accepterer du, at dine data bliver behandlet i overensstemmelse med Siscons Privatlivspolitik.

   HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

   Vi har fået bygget et helt compliance-koncept til styring af fortegnelses-information, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Og særligt i begyndelsen af byggeprocessen var det vigtigt at kunne sparre med Siscons konsulenter, der også kunne hjælpe med at løfte diskussionen op på et strategisk niveau omkring vores forventninger og målsætninger.
   Sæt strøm til din informationssikkerhed
   Anders Chemnitz og Ditte Baltersen
   Nyborg Kommune

   Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

   X