Dit compliancearbejde starter med governance

  Governance er styring. Det vil sige, at governance indebærer forretningsgange, regler og procedurer. Alt dette danner nemlig grundlaget for at styre inden for et givent område i organisationen – hvilket er grunden til, at struktureret governance er så vigtigt i arbejdet med GDPR- og informationssikkerhedscompliance.

  Hvis du som organisation ikke har en struktureret governance-model, kan det skabe mange udfordringer. Udfordringer der vil være en barriere for at nå i mål med bl.a. compliance, som netop betyder, at du efterlever interne og eksterne krav og regler.

  Udfordringerne du kan opleve er:  

  • Uvished om roller og ansvar og dermed også arbejdsopgaver og forventninger
  • Uvished om, hvordan opgaver skal løses
  • Manglende kontinuerligt arbejde – dette kan betyde varieret kvalitet i compliance-niveau

  Udover disse udfordringer kan det føre til økonomiske konsekvenser, hvis organisationen ikke har en struktureret governance model eller helt har fravalgt den. Det kan bl.a. skabe økonomiske konsekvenser som:

  • Direkte økonomiske konsekvenser:
   • Tilsyn kan give bøder, hvis du ikke holder dig inden for lovens regler og rammer
   • I form af unødig brug af tid på området
  • Indirekte økonomiske konsekvenser:
   • Mistillid fra kunder og potentielle kunder, hvis du ikke fremstår troværdig

  Med en struktureret governance model, som er tænkt hele vejen rundt i organisationen, får du en kontinuerlig hverdag, hvor der er vished og dokumentation på, hvem der løser hvad, hvordan og hvornår i organisationen – og så har du grundstenene til et succesfuldt arbejde med compliance. Du kan dermed undgå direkte og indirekte økonomiske konsekvenser.

  Men hvordan kommer du i mål med en god governance model? Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan vi kan understøtte dig eller læse videre her på siden, hvor vi kommer med tips og tricks.

  Sådan kommer du i mål med en god governance model

  Der er ingen tvivl om, at mange organisationer har udfordringer med at udarbejde den helt rigtige governance model for deres organisation, uden at den bliver for kompleks og detaljeret. Og mange organisationer har netop brug for en struktureret governance model til at styre deres arbejde med GDPR og informationssikkerhed for at få en plan at arbejde ud fra og dermed få overblik over arbejdet.

  Det er vigtigt at alliere sig med en dygtig og erfaren projektleder, der kan facilitere en så omfattende opgave for netop at undgå en model, der er for kompleks, og for at huske at tænke hele vejen rundt, samtidig med at der bliver fokuseret på det helt rigtige i forhold til din organisation.

  Det er vigtigt, at en facilitator kan:

  • Holde det store overblik
  • Holde den røde tråd
  • Holde fokus mod målet og værdien i governance-modellen
  • Tænke hele vejen rundt i organisationen

  Det kan være svært at facilitere sådan en opgave og komme ud med en governance-model, der ikke er en ekstra byrde og tidssluger, men som skaber værdi i hele organisationen. Derfor vil vi gerne hjælpe dig.

  Kontakt os, eller se vores bud på en god governance-model

  En god governance model skal:

  • Have en enkel og klar struktur, der er let forståelig
  • Anvende roller/funktioner, der allerede er indarbejdet i organisationen
  • Tage udgangspunkt i nuværende arbejdsgange, evt. med. mindre tilretninger
  • Indeholde forankret ejerskab i alle lag i organisationen
  • Tage udgangspunkt i organisationens nuværende modenhed
  • Udpege en ”bannerfører” for implementeringen
  • Definere målepunkter, der dels ligger undervejs og dels afslutningsvis
  • Have let tilgængelighed til oversigt over eget ansvar og egne opgaver
  • Have let tilgængelighed til relevante dokumenter/information

  Ønsker du en værdifuld governance-model? Med Siscons certificerede eksperter bistår vi dig lige fra udarbejdelse af governance-modellen til forankring i organisationen. Med Siscon som din samarbejdspartner får du vished om hvem, hvornår og hvordan opgaver skal løses og beslutninger skal træffes.

  For netop det at forankre en governance-model er afgørende. En governance-model er nemlig kun værdifuld, hvis den er forankret. Med Siscons compliancesoftware har du de bedste forudsætninger for at forankre den og undgå uvished i organisationen.

  ControlManager™ – fundamentet i governance

  ControlManager™ er et compliancesoftware, der bliver sat op efter din governance-model. Det betyder, at hele organisationen bl.a. får et entydigt overblik over roller og ansvar, processer og politikker – og gør det let og effektivt at forankre governance i organisationen. Derudover skaber det strukturerede og kontinuerlige arbejdsgange, og du får en sikker platform, hvor du kan samle al dokumentation.

  ControlManager™ Cunderstøtter din governance-model hele vejen igennem, hele vejen rundt og er hele fundamentet i din governance-model. Med ControlManager™ og Siscons konsulenter får du skabt sammenhæng og effektivitet, der både skaber værdi for organisationen, medarbejdere og ledelsen.

  Læs, hvordan mere end 130 organisationer i dag har forankret deres compliancearbejde med Siscon og ControlManager™.

  Dit compliancearbejde starter med governance

  HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

  Vi har fået bygget et helt compliance-koncept til styring af fortegnelses-information, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Og særligt i begyndelsen af byggeprocessen var det vigtigt at kunne sparre med Siscons konsulenter, der også kunne hjælpe med at løfte diskussionen op på et strategisk niveau omkring vores forventninger og målsætninger.
  Sæt strøm til din informationssikkerhed
  Anders Chemnitz og Ditte Baltersen
  Nyborg Kommune

  Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

  X