Siscon hjælper dig med at udvikle årshjul, der kan give ledelsen overblik og de enkelte afdelinger et styringsredskab med cykliske kontroller, dokumenterede logbøger og systematisk opfølgning.

  DESIGN SKABER OVERBLIK

  Et årshjul kan både beskrive årets opgaver for ledelsen/bestyrelsen og for de enkelte afgrænsede funktioner i organisationen. Derfor starter designet af årshjulet med et grundigt kig på jeres organisation, og hvordan de enkelte opgaver griber ind i hinanden.

  Analyse af hvert enkelt område:

  • Dybde/bredde fastlægges
  • Personligt interview med områdeejer
  • Spørgeskema / compliance-måling

  Forslag til forbedringer og opgaver for hvert enkelt område:

  • Regler
  • Procedurer
  • Kontroller
  • Awareness

  Årshjulet kan med fordel laves i ControlManager™, så du kan se, hvor I står ift. standarder som fx ISO27001, ISO27002, ISO27701 samt jeres egne specifikke regelsæt.

  UDFØRELSE MED LOGBOG

  Årshjulet skal i hverdagen sikre, at I efterlever det fastlagte sikkerhedsniveau samt sikre en systematisk opfølgning. På årshjulet er det angivet, hvilke opgaver der skal udføres, frekvensen samt hvem der skal udføre opgaven. De enkelte ansvarlige udarbejder løbende en logbog. Formålet med logbogen på årshjulet er at dokumentere udførelsen af aktiviteterne samt at give et overblik over:

  • Hvilke opgaver der er udført
  • Hvem der har udført opgaven
  • Hvornår den er udført
  • Hvad status er

  RAPPORTERING OG VEDLIGEHOLD

  Årshjulet angiver de enkelte opgaver, og hvilken frekvens der skal være for ny gennemførsel. Med den automatiske notifikation fra ControlManager™ til den ansvarlige sikres det, at der vil være en løbende monitorering og opfølgning.

  X