Siscon hjælper dig med at udvikle årshjul, der kan give ledelsen overblik og de enkelte afdelinger et styringsredskab med cykliske kontroller, dokumenterede logbøger og systematisk opfølgning.

  DESIGN der skaber overblik.

  Et årshjul kan både beskrive årets opgaver for ledelsen/bestyrelsen og for de enkelte afgrænsede funktioner i organisationen. Derfor starter designet af årshjulet med et grundigt kig på jeres organisation, og hvordan de enkelte opgaver griber ind i hinanden.

  Analyse af hvert enkelt område:

  • Dybde/bredde fastlægges
  • Personligt interview med områdeejer
  • Spørgeskema / compliance måling

  Forslag til forbedringer og opgaver for hvert enkelt område:

  • Regler
  • Procedurer
  • Kontroller
  • Awareness

  Årshjulet kan med fordel laves i ControlManager™, så du kan se hvor I står i.f.t. standarder som fx ISO27001 samt jeres egne specifikke regelsæt.

  UDFØRELSE med logbog.

  Årshjulet skal i hverdagen sikre, at I efterlever det fastlagte sikkerhedsniveau samt sikre en systematisk opfølgning. På årshjulet er det angivet hvilke opgaver, der skal udføres, frekvensen samt hvem der er den udførende. De enkelte ansvarlige udarbejder løbende en logbog. Formålet med logbogen på årshjulet er at dokumentere udførslen af aktiviteterne samt at give et overblik over:

  • Hvilke opgaver der er udført
  • Hvem der har udført opgaven
  • Hvornår den er udført
  • Hvad status er
  RAPPORTERING og vedligehold.

  Årshjulet angiver de enkelte opgaver, og hvilken frekvens der skal være for ny gennemførsel. Med den automatiske notifikation fra ControlManager™ til den ansvarlige sikres det at der vil være en løbende monitorering og opfølgning.

  Få gratis demo af ControlManager™

  Er du den mindste smule i tvivl om hvad Siscon kan tilbyde dig?
  Eller vil du bare gerne have lov at teste vores værktøj ud inden du køber?

  Få en gratis demo af vores ControlManager™
  og se om det er noget for dig

  Få ControlManager™ demo idag
  X