TIA Transfer Impact Assessment

  Med Transfer Impact Assessment (TIA) vurderes og dokumenteres lovligheden af igangværende eller planlagte tredjelandsoverførsler, der ikke er underlagt GDPR

  Hvordan sikrer du, at dine tredjelandsoverførsler beskyttes på samme niveau som overførsler af personoplysninger inden for EU?

  Siscon har udformet en analyse ud fra en spørgeramme, der adresserer de nødvendige trin for at vurdere om en overførsel af personoplysninger vil kunne anvendes, eller om der skal implementeres yderligere tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

  TIA sætter risikovurderingen ved dataoverførsler til lande uden for EU i system, og med Siscons metode til analysen sikres korrekt dokumentation, samt at alle relevante oplysninger bliver lettilgængelige.

  Disse 6 trin stiller Datatilsynet krav til

  Skab overblik med TIA stop-and-go analyse

  TIA er struktureret som en spørgeramme, der består af fire særskilte trin. Det er en stop-and-go analyse, hvor der kan stoppes ved forskellige trin afhængigt af resultatet.

  TIA består af følgende elementer:

  • Omfanget af overførsler og overførselsværktøjer
  • Redegørelse for effektiviteten af anvendte overførselsværktøjer
  • Supplerende, forbedrende foranstaltninger på baggrund af identificerede risici
  • Dokumentation af implementering af supplerende foranstaltninger

  Vi hjælper dig med at designe tilsynet

  Det var det uhyre vigtigt, at vi fik kompetent hjælp og sparring fra Siscons konsulenter. De stillede mange kvalificerende spørgsmål og lyttede nøje til vores behov. Det betød, at vi kunne få tilpasset løsningen og indarbejdet de ændringer, der var nødvendige for at få implementeret TIA-processen og samtidig få det gjort.

  Mette Egeberg

  DPO, Jobindex

  ControlManager™ skaber overblik over TIA-processen

  Der etableres et konkret overblik over tredjelandsoverførsler i forbindelse med organisationens fortegnelse

  Det sikres, at dokumentation hænger sammen med de andre oplysninger, og at dokumentationen er lettilgængelig

  Ansvaret for udførslen af de forskellige elementer kan placeres præcist

  Der sikres en fast reviewplan, som integereres i et årshjul

  Hele sikkerhedsprocessen er cirkulær og foregår kontinuerligt, hvilket fører til ændringer i bl.a. politikker og procedurer. Ændringerne kan styres og monitoreres i ControlManager™, så den enkelte i organisationen bevarer overblikket og kontrollen på sit område.

  Vil du i kontakt med os?

  Hvad enten det er om stort eller småt – vi glæder os til at høre fra dig.

  Kontakt Siscon

  HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

  Vi har fået bygget et helt compliance-koncept til styring af fortegnelses-information, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Og særligt i begyndelsen af byggeprocessen var det vigtigt at kunne sparre med Siscons konsulenter, der også kunne hjælpe med at løfte diskussionen op på et strategisk niveau omkring vores forventninger og målsætninger.
  Sæt strøm til din informationssikkerhed
  Anders Chemnitz og Ditte Baltersen
  Nyborg Kommune

  Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

  X