Test din beredskabsplan og bliv ekspert i krisesituationer

  En beredskabsplan er vigtigt, men hvis ikke dine medarbejdere har prøvet den i praksis, skaber den ikke værdi. En beredskabstest er derfor altafgørende for, at du kan være sikker på, at reetableringsplanen virker, og medarbejderne forstår og formår at reagere ud fra den rolle, de har.

  En beredskabsplan er en dynamisk størrelse, der løbende bør øves i praksis, da nye medarbejder kommer til, og virksomheden ændrer sig år efter år. Det klæder dine medarbejdere på til at kunne gennemføre beredskabsplanen og gøre dem til eksperter i krisesituationer.

  Med en scenariebaseret beredskabstest får du overblik over, hvor udsat virksomheden er i en krisesituation og hvilke konkrete anbefalinger, som kan overføres til virksomhedens beredskabsplan.

  Hos Siscon har vi et hold af dygtige konsulenter, der er eksperter i at gennemføre test af beredskabsplaner.
  I samarbejde med dig og virksomheden står Siscon klar til at udtænke et realistisk scenarie ud fra jeres beredskabsplan, uanset om det er første gang eller 3. gang, I skal teste den.

  På 1 beredskabstest kan du blive klogere på 11 områder 

  Når du tester din beredskabsplan sammen med os, bliver du klogere på disse områder:

  1. Kender dine medarbejdere jeres beredskabsplan?
  2. Kan dine medarbejdere anvende planen?
  3. Kan de involverede udfylde deres roller, som er beskrevet i planen?
  4. Understøtter jeres beredskabsplan en hurtig og effektiv indsats?
  5. Kan beredskabsplanen håndtere både kendte og ukendte scenarier?
  6. Kan beredskabsplanen håndtere også langvarige kriser?
  7. Understøtter beredskabsplanen et præcist overblik over status gennem alle krisens faser?
  8. Understøtter planen en præcis og effektiv kommunikation både inden- og udenfor organisationen?
  9. Kan kommunikationen fungere – også uden nogle af de foretrukne kommunikationskanaler?
  10. Er relevante ressourcer tilgængelige når der er behov for disse?
  11. Er der adgang til relevant dokumentation til at understøtte planen – når der er behov for dette?

  Sammen designer vi en målrettet og skræddersyet test

  Sammen med dig definerer vi indledningsvis realistiske målsætninger og rammer for testen. Det er vigtigt at sætte præcise rammer, så testen bedst muligt kan målrettes til jeres specifikke behov.

  I designfasen afklarer vi sammen:

  • Hvad ønsker I konkret at teste?
   – Test af IT-beredskabet (DRP/Disaster Recovery Planning)?
   – Test af forretningsberedskabet (BCP/Business Continuity Planning)?
  • Hvilke målsætninger har I med testen?
  • Hvilke ledere/medarbejdere skal deltage i testen?
  • Hvilke eksterne leverandører skal inddrages i testen?

  Når rammer og målsætninger er sat for testen, udarbejder vi et realistisk scenarie. For det er kun her, I formår at afdække om planen fungerer efter hensigten, og om medarbejderne har forstået deres roller.

  Siscon brænder for at udarbejde et realistisk scenarie i samarbejde med dig, så I er klædt på, når uheldet er ude!

  Din test bliver scenarie baseret

  I designfasen af din beredskabstest har vi i samarbejde afgjort, hvem og hvor mange der skal spille en rolle. Disse personer skal løse det grundlæggende scenarie, som vi har udtænkt, mens de undervejs bliver mødt af event-kort, der skaber situationer og realistiske udefrakommende forstyrrelser – der afspejler jeres virkelighed i virksomheden.

  Rapportering der skaber resultater

  Når testen er udført, evaluerer Siscons gamemaster beredskabstesten sammen med deltagerne – og gennemgår testens resultater samt udarbejder en rapport med anbefalinger, til hvordan I i fremtiden kan være bedst forberedt. Så kan resultaterne effektivt implementeres i beredskabsplanen, så dine medarbejdere er klar når krisen sker.

  Vi glæder os til styrke jeres beredskabsfront og klæde jer på til krisesituationer – så din virksomhed kan klare selv de sværeste situationer!

  HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

  Vi har fået bygget et helt compliance-koncept til styring af fortegnelses-information, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Og særligt i begyndelsen af byggeprocessen var det vigtigt at kunne sparre med Siscons konsulenter, der også kunne hjælpe med at løfte diskussionen op på et strategisk niveau omkring vores forventninger og målsætninger.
  Sæt strøm til din informationssikkerhed
  Anders Chemnitz og Ditte Baltersen
  Nyborg Kommune

  Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

  X