Kend din rolle i krisesituationer 

  En beredskabsplan er en oversigt og en rollefordeling, over hvordan du skal agere, når virksomheden bliver udsat for krisesituationer, der kan have store konsekvenser for virksomhedens overlevelse – med andre ord er det virksomhedens sikkerhed.

  Brand, eksplosion, oversvømmelse, hackerangreb, eller pandemi – det har alt sammen konsekvenser for virksomheden, derfor er det et vigtigt område, der bør tages alvorligt og tages stilling til. Med mange års erfaring og solid konsulenterfaring inden for området, står Siscon klar til at udarbejde en beredskabsplan i samarbejde med dig!

  Vi tager udgangspunkt i din virksomhed 

  Vi bygger en beredskabsplan på en risikovurdering i jeres virksomhed og derfor er alle vores beredskabsplaner skræddersyet til den enkelte – onesize, fits nobody! Vi hjælper dig med at udarbejde en beredskabsplan, der ikke er scenariebaseret så den kan bruges i en hver krisesituation – så får du en beredskabsplan, der giver dig det største udbytte.

  Ud fra risikovurderingen bliver I som virksomhed klogere på, hvilke aspekter i virksomheden der vigtigere end andre. Og lige præcis dét tages der højde for i beredskabsplanen.

  Hvad skal en beredskabsplan indeholde?  

  Under analysefasen, i udarbejdelsen af jeres beredskabsplan, er der nogle nøglespørgsmål I skal tage stilling til

  • Kender vi konsekvensen af et IT-nedbrud hos os eller vores leverandører ift.:
   – Kundeforhold
   – Omdømme
   – Forretningsprocesser
   – Økonomi
  • Har vi styr på rollerne i beredskabet og en plan for, hvem der overtager, hvis nøglemedarbejderne ikke er tilgængelige
  • Er der specifikke kritiske hændelser, som vi bør have særligt fokus på at indarbejde i planen, som fx:
   – Brand i vores produktions- eller administrationsbygninger
   – Nedbrud/angreb på vores IT-infrastruktur
   – Læk af data, herunder persondata

  Når løsningsmodeller for udarbejdelse af beredskabsplaner vurderes, er det vigtigt at skelne mellem:

  • IT-beredskabets reetableringsplaner (DRP/Disaster Recovery Planning)
   Reetableringsplanen skal sikre, at IT-systemerne kommer hurtigst og bedst muligt tilbage i fuld drift.
  • Forretningsberedskabets nødplaner (BCP/Business Continuity Planning).
   Nødplanerne beskriver, hvordan kritiske processer udføres, og hvordan medarbejderne bedst muligt kan løse deres arbejde i en situation, hvor der fx er nedbrud af et eller flere IT-systemer.

  Hvordan ser en god beredskabsplan ud?

  En god beredskabsplan skal være kortfattet og præcis – så undgår du misforståelser. Roller og budskab skal nemlig være klokke klare, så medarbejdere ikke er i tvivl om hvad, hvornår og hvilken roller de spiller.

  Beredskabsplan

  • Handlingsorienteret – hvem gør hvad?
  • Opdateret – altid!
  • Realistisk ift. medarbejdere og ressourcer
  • Prioriteter der definerer, hvornår vi gør hvad, herunder hvornår eskaleres krisen
  • Altid tilgængelig

  Når handlingsplanen er udarbejdet, er det vigtigt at dine medarbejdere, der spiller en rolle i en krisesituation, har prøvet planen i praksis. En beredskabstest er en vigtig og uundværlig proces, når vi taler om beredskab.

  Hos Siscon er vi eksperter i at gennemføre test af beredskabsplaner, som er en dynamisk størrelse, der løbende bør prøves i praksis og dokumenteres – skal vi hjælpe dig med at udarbejde et realistisk scenarie, så medarbejderne i din virksomhed er forberedt bedst muligt?

  Med ControlManager™ som understøttende værktøj, kan du etablere beredskabsplanen. Det betyder bl.a. – at du er fri for et 800 siders papirkaos. Den rolleansvarlige kan tilgå de enkelte områder, hvor medarbejderen spiller en rolle frem for at læse et dokument om andres roller. Det gør budskabet klart, tydeligt og ligetil for de enkelte.

  HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

  Vi har fået bygget et helt compliance-koncept til styring af fortegnelses-information, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Og særligt i begyndelsen af byggeprocessen var det vigtigt at kunne sparre med Siscons konsulenter, der også kunne hjælpe med at løfte diskussionen op på et strategisk niveau omkring vores forventninger og målsætninger.
  Sæt strøm til din informationssikkerhed
  Anders Chemnitz og Ditte Baltersen
  Nyborg Kommune

  Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

  X