Risikovurdering

  Styrk din organisation med en risikovurdering

  Det kan være svært at danne sig et overblik over organisationens svage punkter ift. systemer, processer og arbejdsgange, og derfor kan det også være svært at skulle rette op på dem. 

  Med en risikovurdering skabes der overblik over de risici, der er forbundet med organisationens brug af informationer og data – altså alle arbejdsgange – så de kan blive bragt ned på et acceptabelt niveau, og dermed minimeres risikoen for økonomisk tab eller dårlig omtale. Derudover bliver organisationen bekendt med, om der løbes en uacceptabel stor risiko ved at udføre de daglige arbejdsopgaver i organisationen, eller om disse skal sikres bedre. Vigtige informationer i forkerte hænder eller til offentligt skue kan nemlig have store konsekvenser – derfor anbefaler Siscon, at risikovurderinger er et fokusområde i organisationen.

  Risk assesment

  2 fordele ved en risikovurdering

  1. Organisationen har mulighed for at få prioriteret indsatser og ressourcer på baggrund af et dokumenteret grundlag og dermed opnå optimal effekt af indsatsen.

  2. Risikobilledet giver ledelsen vished om, hvor godt organisationens informationer og data er sikret. Som når du kører din bil til syn – så bliver du opmærksom på, hvor der skal ske forbedringer, for at du ikke kommer til skade. Den løbede opfølgning af risikobilledet kan nemt og effektivt udføres i ControlManager™. Værktøjet sikrer dig overblik og status på organisationens analyser samt udsendelse af notifikationer, når det igen er tid til at foretage en risikovurdering.

  Taler I samme sprog i afdelingerne?

  Der er ingen nemme løsninger eller individuelle præstationer, der er holdbare på den lange bane for at få styr på GDPR i din virksomhed. Det kræver et team, der samarbejder på tværs af afdelingerne og har en fælles strategi og mål.

  Vejen til succes i dit arbejde med risikovurderinger

  For at skabe succes med en risikovurdering er der 3 steps, du skal følge:

  For at opnå organisationens risikobillede skal du igennem 3 arbejdsopgaver:

  Sådan skaber du dit risikobillede

  - Foretag en konsekvensvurdering

  - Foretag en sårbarhedsvurdering

  - Udarbejd en samlet risikovurdering med organisationens risikobillede

  På baggrund af disse 3 opgaver vil du få skabt et risikobillede af organisationen. Derefter er det vigtigt, at risiciene håndteres for at få dem bragt ned på et acceptabelt niveau.

  Risikohåndtering

  Med udgangspunkt i resultaterne fra din risikovurdering skal de enkelte risici håndteres ud fra nedenstående:

  - Acceptér (risikoen accepteres og der foretages ikke yderligere)

  - Undgå (risikoen undgås ved at stoppe eller ændre den aktivitet, som er årsag til risikoen) Flyt (risikoen overføres til en tredjepart fx ved hjælp af forsikring eller outsourcing)

  - Kontrollér (risikoen kontrolleres ved at indføre foranstaltninger, som fjerner eller reducerer sandsynligheden eller konsekvenserne)

  Når risiciene er håndteret, er det altafgørende, at organisationen husker at følge op på risiciene. Ved opfølgning sikrer du, at organisationen hele tiden er bekendt med nye risici, og at der er tages stilling til dem, så organisationen ikke kommer ud for f.eks. økonomisk tab eller dårlig omtale.

  Opfølgning af risici

  Systemer, trusler, sårbarheder, arbejdsprocesser og konsekvenser kan hurtigt ændre sig og give et nyt risikobillede. Derfor er det vigtigt, at du løbende følger op på dine risikovurderinger. Vi oplever ofte, at opfølgning af risici i organisationen er en udfordring, enten fordi de, som har ansvaret for at udføre opfølgningen, ikke får en påmindelse, eller fordi ledelsen ikke kender eller oplever værdien i at udarbejde en risikovurdering og derfor ikke prioriterer det.

  ControlManager™ understøtter dine risikovurderinger

  Med ControlManager™ som understøttende værktøj er du sikret et grafisk risikobillede af organisationens unikke risikoprofil. Du får skabt rammerne for at håndtere organisationens risici nemt og enkelt, og du får samtidig et overblik over det opfølgende arbejde, der ligger med risikovurderinger. I ControlManager™ har du mulighed for at modtage påmindelser, når det er tid til at udføre kontroller igen, hvilket er med til at holde organisationens risikobillede opdateret og på et acceptabelt niveau. Har du brug for hjælp til at gennemføre dine risikovurderinger, og mangler du professionel sparring til hvorvidt I bør omlægge jeres udførelser af aktiviteter?

  Vil du have ekspertviden fra Siscons GDPR-konsulenter?

  Hos Siscon tilbyder vi professionel rådgivning og bistand fra vores dygtige GDPR-konsulenter. Vores konsulenter har stor erfaring inden for området og har en solid viden om GDPR-lovgivningen. Du får derfor meget mere end papir-compliance. Vi giver best practice, der virker på den lange bane, og som gør vedligehold af din compliance lettere og mere effektivt

  Derfor kan du være sikker på, at du får den bedste rådgivning og bistand til at sikre, at din virksomhed lever op til de gældende regler og bestemmelser.

  Kontakt Siscon i dag for professionel rådgivning af erfarne GDPR-konsulenter.

  Kontakt Siscon

  Adgang til ControlManager™ demo site – for virksomheder, der endnu ikke er kunde hos Siscon.

  Udfyld kontaktformularen så vi kan kontakte dig for at aftale et uforpligtende introduktionsmøde og en demonstration med tilhørende demo site til ControlManager™.

  På dette møde viser vi de mange muligheder, der er i ControlManager™ i relation til jeres opgaver på informationssikkerhedsområdet og med GDPR.

  Efterfølgende vil du modtage adgang til vores demonstration site, så du efterfølgende kan genopfriske hukommelsen og undersøge vores løsning nærmere.

   Navn*

   Mailadresse*

   Titel*

   Virksomhed*

   Telefon

   Verification:captcha

   Jeg afgiver samtykke til, at Siscon må kontakte mig og sende mig nyhedsbreve, yderligere markedsføring og informationer fra Siscon. Jeg kan til en hver tid trække mit samtykke tilbage, via linket i nyhedsbrevet

   Du modtager en bekræftelsesmail, efter du har trykket "Send". Tjek dit spamfilter, hvis du ikke modtager denne.Ved indsendelse af denne formular accepterer du, at dine data bliver behandlet i overensstemmelse med Siscons Privatlivspolitik.

   HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

   Vi har fået bygget et helt compliance-koncept til styring af fortegnelses-information, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Og særligt i begyndelsen af byggeprocessen var det vigtigt at kunne sparre med Siscons konsulenter, der også kunne hjælpe med at løfte diskussionen op på et strategisk niveau omkring vores forventninger og målsætninger.
   Sæt strøm til din informationssikkerhed
   Anders Chemnitz og Ditte Baltersen
   Nyborg Kommune

   Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

   X