Operational Risk Management er en mere overordnet tilgang til de risici I, som virksomhed, oplever. Ved at inddrage risiciene i jeres strategiske overvejelser, kan I potentielt forudse og agere proaktivt på risici. Eksempler på gevinster ved Operational Risk Management kan være:

  • Bedre funderet beslutningsproces
  • Mere effektiv risikostyring
  • Forbedring af driftssikkerheden
  • Reduktion af tab som følge af dårligt identificerede risici
  • Lavere compliance-omkostninger

  SKRÆDDERSYET DESIGN

  Ud fra en grundig analyse kan vi hjælpe jer med at identificere de overordnede risici, der vil have stor indflydelse på jeres forretning.

  UDFØRELSE OG ANALYSE

  Når de forskellige faktorer, der har betydning for netop jeres virksomhed, er identificeret, kan der opstilles sandsynligheder og konsekvens for de enkelte risici.

  RAPPORTERING OG TILPASNING AF RISIKOVURDERING

  På baggrund af analysen kan det nu vurderes, om der er nogle af de identificerede risici, der har en så væsentlig indflydelse på jeres virksomheds mulighed for vækst og udvikling, at jeres samlede risikovurdering skal tilpasses disse faktorer.

  HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

  Vi har fået bygget et helt compliance-koncept til styring af fortegnelses-information, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Og særligt i begyndelsen af byggeprocessen var det vigtigt at kunne sparre med Siscons konsulenter, der også kunne hjælpe med at løfte diskussionen op på et strategisk niveau omkring vores forventninger og målsætninger.
  Sæt strøm til din informationssikkerhed
  Anders Chemnitz og Ditte Baltersen
  Nyborg Kommune

  Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

  X