Beredskab

Beredskabsplaner

Beredskabsplaner er forretningens redskab til at agere optimalt i en katastrofesituation, hvor den normale IT-understøttelse ikke er til stede. Planen tager udgangspunkt i de kritiske funktioner og deres understøttende IT-systemer for derved at sikre at fokus retttes mod, det der er vigtigst for forretningen.

Nødplaner

Nødplanerne beskriver hvordan de kritiske processer skal udføres, og hvordan medarbejderne på bedst mulig vis kan udføre deres arbejde, ved fravær af et eller flere IT-systemer. I de indbyggede interaktive diagrammer er det muligt at se, hvilke processer der påvirkes, hvis et eller flere aktiver er ”nede”, og dermed kan de berørte personer informeres og tage nødplanerne i brug.

Reetableringsplaner

Reetableringsplanen skal sikre, at IT-sytemerne kommer tilbage til fuld drift, hurtigst muligt og bedst muligt. For hvert aktiv er der en skabelon med en lang række relevante informationer, som hentes fra de øvrige moduler i , f.eks. opdateres IT-systemernes indbyrdes afhængigheder automatisk.

Indholdet i beredskabsplaner, nødplaner og reetableringsplaner kræver alle tre engagement fra ledelsen. Beredskabsplaner er forretningens redskab til at agere optimalt i en katastrofesituation, hvor den normale IT-understøttelse ikke er til stede. Struktur og modeller er givet i ControlManager™.

Ved du, hvor meget det koster din virksomhed at sikkerheden brydes? Ved du, hvor længe din virksomhed kan leve uden e-mail, internet eller vigtige informationer som findes elektronisk? Sikkerhed skal tænkes igennem fra alle sider.

Contingency Plan