Teknisk support på ControlManager™ er inkluderet i den årlige licensbetaling.
    Teknisk support dækker besvarelse af henvendelser, vedrørende tekniske emner direkte relateret til ControlManager™.

    Andre supporthenvendelser vedrørende sparring og rådgivning fra Siscon, herunder indhold og brugen af ControlManager™, samt generel informationssikkerhed og GDPR, er IKKE dækket af den årlige licensbetalting. Denne type henvendelser faktureres månedligt efter medgået tid (minimum ½ time pr henvendelse).

    Alle henvendelser vedrørende support, skal forgå på engelsk – svartid max 48 timer på hverdage.

     

    Henvendelser kan ske via dette LINK