Teknisk support på ControlManager™ er inkluderet i den årlige licensbetaling.

  Teknisk support dækker besvarelse af henvendelser, vedrørende tekniske emner direkte relateret til ControlManager™.

  Andre supporthenvendelser vedrørende sparring og rådgivning fra Siscon, herunder indhold og brugen af ControlManager™, samt generel informationssikkerhed og GDPR, er IKKE dækket af den årlige licensbetalting. Denne type henvendelser faktureres månedligt efter medgået tid (minimum ½ time pr henvendelse).

  Alle henvendelser vedrørende support, skal forgå på engelsk – svartid max 48 timer på hverdage.

   

  Henvendelser kan ske via dette LINK

  X