Ingen virksomhed kan ignorere IT-sikkerhed og sikkerhedshændelser. Risikoen for både små og store IT-sikkerhedshændelser og andre sikkerhedshændelser er blevet større, og dine kunder/brugere forventer, at I sikrer jer så godt som muligt. Sikkerhedshændelser kan være dyre – både økonomisk og i tabt kundetillid. Derfor eren proaktiv tilgang til IT-sikkerhedshændelser en rigtig god forretning.

    DOKUMENTATION MED CONTROLMANAGER™

    Sikkerhedshændelser kan ikke undgås, men det er vigtigt at fastlægge en effektiv og ensartet måde at håndtere disse hændelser på i hele din virksomhed/organisation. ControlManager™ er et effektivt værktøj til rapportering, som fører til løbende læring og måske en revideret sikkerhedspolitik.

    RAPPORTERING OG LÆRING MED CONTROLMANAGER™

    Når der opstår en sikkerhedshændelse skal den registreres i ControlManager™. Her er der mulighed for at kategorisere hændelserne og fastlægge alvorligheden af den konkrete hændelse. Den ansvarlige adviseres, og det kan besluttes om hændelsen har betydning for regler, kontroller og den generelle risikovurdering. Resultaterne bliver automatisk overført, så du får et bedre grundlag, næste gang du skal revidere jeres risikovurdering.

    X