Hvor på rejsen mod ISO27001 er din virksomhed?

  En modenhedsmåling giver dig et øjebliksbillede af, hvor langt du er med implementeringen af ISO27001, og hvordan du kommer videre. Med et øjebliksbillede af jeres status bliver det nemmere for dig og din virksomhed at opstille mål for, hvordan I kommer videre og eventuelt bliver certificeret efter ISO27001, eller hvordan dit værktøj skal opsættes og designes. Alt efter hvad din virksomhed har af ønsker ift. efterlevelsen af standarden.

  Med et øjebliksbillede opnår I effektivitet, struktur og korrekt behandling af data i virksomheden.

  Derfor er en modenhedsmåling vigtig 

  Modenhedsmålingen er vigtig og noget, der bør være fokus på, da den kan kaste lys over svage områder. Samtidig bliver du bekendt med udeståender og bliver derefter i stand til at kunne sætte mål op for resten af rejsen mod din ønskede slutdestination for implementeringen af ISO27001. Det giver tryghed og overblik nu og i fremtiden.

  Med Siscon ombord som din sparringspartner får du et professionelt team, der på baggrund af mange års erfaring rådgiver og sparrer med dig, så du opnår størst effektivitet i din arbejdsproces henimod jeres ønsker for implementeringen af ISO27001.

  Vil du vide mere om ISO27001?
  Læs mere på Dansk Standards hjemmeside – hvor du også kan købe standarden.

  Områder du skal tage stilling til ifb. en modenhedsmåling 

  Ved en modenhedsmåling af din virksomhed, skal du igennem alle områder i ISO27001 Anneks A:

  • Informationssikkerhedspolitikker
  • Organisering af informationssikkerhed
  • Personalesikkerhed
  • Styring af aktiver
  • Adgangsstyring
  • Kryptografi
  • Fysisk sikring og miljøsikring
  • Driftssikkerhed
  • Kommunikationssikkerhed
  • Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer
  • Leverandørforhold
  • Styring af informationssikkerhedsbrud
  • Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetableringsstyring
  • Overensstemmelse

  Siscon anbefaler 

  Vi anbefaler, at du for hvert område diskuterer følgende:

  • Hvilket materiale eksisterer (f.eks. arbejdsbeskrivelser, politikker, regler, procedurer)
  • Hvordan er medarbejdere/ledere/samarbejdspartnere eller lignende informeret?
  • Hvordan kontrolleres området?
  • Hvilke kendte udeståender er der inden for området?

  Med Siscon som din samarbejdspartner gennemgår vi alt det ovenstående og efter endt modenhedsmåling, vil du modtage en rapport fra ControlManager™, som er vores veludviklede og intelligente værktøj, der understøtter arbejdet med GDPR og informationssikkerhed.

  Når du har modtaget rapporten, er du ’good to go’ til at udarbejde en projektplan for, hvordan virksomheden kan nå det ønskede mål med implementeringen af ISO27001.

  Med eksperter på området og mange års erfaring har vi de rette kompetencer til at bane vejen for dig. Der er ingen tvivl om, at man i en kompleks verden behøver en sparringspartner – og Siscon brænder for at være din!

  HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

  Vi har fået bygget et helt compliance-koncept til styring af fortegnelses-information, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Og særligt i begyndelsen af byggeprocessen var det vigtigt at kunne sparre med Siscons konsulenter, der også kunne hjælpe med at løfte diskussionen op på et strategisk niveau omkring vores forventninger og målsætninger.
  Sæt strøm til din informationssikkerhed
  Anders Chemnitz og Ditte Baltersen
  Nyborg Kommune

  Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

  X