Optimér forløbet mod en ISAE-erklæring

  Der kan være forskellige grunde til, at en organisation vælger at få udarbejdet en ISAE3402- eller ISAE3000-revisionserklæring. Det kan enten være et krav fra kunderne eller et ønske fra organisationen på baggrund af det signal, det sender til eksisterende og potentielle kunder.

  En ISAE3402- og ISAE3000-revisionserklæring dokumenterer overfor kunder og samarbejdspartnere, i hvor høj grad organisationen efterlever f.eks. ISO27001, databeskyttelsesforordningen, lovkrav og/eller god IT-adfærd.

  Med en ISAE-revisionserklæring i hånden undgår organisationen, at der bliver stillet spørgsmål ved, om de er i stand til at håndtere deres kunders data korrekt. Det giver ro både for organisationen og kunderne. For organisationen vil det også betyde, at hvis kunderne fører tilsyn, så kan de mange spørgerammer og fysiske besøg spares væk – så er det bare at aflevere ISAE-erklæringen.

  Her på siden bliver du klogere på: 

  – Hvordan du forbereder dig til en ISEA-erklæring
  – Hvad en ISAE3402/3000 revision indeholder
  – Hvilke tiltag der skal til for, at din revision bliver en succes

  Sådan forbereder du dig til en ISAE-erklæring

  Det er afgørende at få dannet sig et overblik og få fastlagt strukturen i forløbet mod en ISAE-revisionserklæring, da det er vigtigt, at organisationens ressourcer bliver brugt korrekt, så ISAE-revisionen bliver en succes i første hug. På baggrund af mange års erfaring på området anbefaler vi følgende forberedelsesforløb:

  Forberedelsesforløb til ISAE-revisionserklæring fra starten

  1. Hvilken ISAE-standard, skal organisationen revideres efter – 3402 eller 3000?
  2. Hvad skal scopet være?
  3. Hvad skal indholdet være?
  4. Hvilke kontroller skal medtages?
  5. Udform materiale og kontroller
  6. Sørg for at kvalitetssikre det udarbejdede materiale

  Efterlever du allerede kravene, som revisionen foreskriver fra ISAE3000/3402, og står du over for en audit inden for nærmeste fremtid? Så er det vigtigt at få kvalitetssikret efterlevelsesniveauet. Det sker bedst ved at følge nedenstående steps:

  1. Hvad efterlever organisationen allerede?
  2. Hvilke tiltag skal bibeholdes?
  3. Har organisationen dokumentation på efterlevelse?
  4. Hvordan har organisationen dokumenteret det?
  5. Forbedringstiltag – emner og områder der bør tages med, som er værdiskabende for kunder/leverandører/samarbejdspartnere

  Hos Siscon hjælper vi organisationer med al forberedelse til en revisionserklæring, så du opnår din ISAE3402/3000-erklæring, hvad enten du starter fra bunden eller ønsker en kvalitetssikring og rådgivning til forbedringer frem mod en revision. Vi bistår med viden, der effektiviserer forberedelsen til en ISAE-erklæring, og vi ved, hvad revisorerne har fokus på, så snart vi kender organisationen og scopet.

  Bliv klogere på ISAE3402/3000 og forberedelsen til revisionen

  En ISAE-revisionserklæring er et resultat af det, organisationen ønsker at blive erklæret efter, samt det revisionen tager med fra deres givne standard. Det vil sige, at der ikke findes en ensartet ISAE-erklæring; den bliver skræddersyet i samarbejdet mellem den pågældende organisation og revisionen.

  Hvad er ISAE3402?

  ISAE3402-standarden handler om den generelle IT-adfærd og IT-forhold i organisationen, som kan have økonomiske konsekvenser for kunderne. Der fokuseres på om organisationen efterlever deres definerede complianceniveau, og om der leves op til kravene, som revisionen foreskriver – og hvordan det bliver gjort.

  Hvad er ISAE3000?

  ISAE3000-erklæring kan omhandle mange ting. Denne erklæring kan nemlig indeholde alt det, som organisationen ønsker at blive revideret på. Ofte dokumenterer den, hvorvidt organisationen efterlever f.eks. databeskyttelsesforordningen eller databehandleraftaler og hvordan, men den kan også bruges i mange andre sammenhænge.

  ISAE-revision – tips og tricks

  Under en ISAE-revision vil der ofte være et ønske om en stikprøvekontrol, hvor kontrollen går på, om jeres dokumentation holder stik, og om organisationen gør, som det er fremlagt og foreskrevet. Det er derfor altafgørende, at medarbejderne er informeret om forretningsgange og processer. Det er vigtigt, at det ikke bare er lige op til revisionen, at medarbejderne er informeret, men at det er en indarbejdet arbejdsgang.

  Områder revisionen fokuserer på i forbindelse med en ISAE-revisionserklæring:

  Det er som nævnt vanskeligt at udpege de områder, der fokuseres på ved en ISAE-revision uden at kende den specifikke organisation. Organisationen og revisionen vælger i fællesskab de områder, der skal med i erklæringen ud fra et rammeværk f.eks. ISO27001, COBIT, GDPR eller en tredje standard/lovkrav.

  Hos Siscon bistår vi med alt forarbejdet til en ISAE-revisionserklæring, og vi er din sparringspartner og støtte forud for og/eller under selve revisionen. Sammen gennemgår vi dine politikker, procedurer og kontroller, hvorefter vi sammen tager en snak om anbefalinger og forbedringer.

  Siscon klæder organisationen på til at gøre nye tiltag til en vane, og sammen forankrer vi det i organisationen, så det bliver en indarbejdet arbejdsproces, således at du altid er klar, når revisionen kigger forbi.

  ControlManager™ forud for og under en revision

  Med ControlManager™ forenkles og struktureres arbejdet, der ligger forud for en revision. Du får overblik over, hvor langt der er til målet på præcis de områder, som organisationen ønsker at blive målt på.

  Derudover vil du opleve en sikkerhed og tryghed i, at dokumenter, godkendelser, kontroller og status er samlet ét sted. Det gør arbejdet nemt i hverdagen og under selve revisionen. Der er nemlig ingen tvivl om, hvor dokumentationen er at finde. Udover at give overblik og struktur sender det et stærkt signal om, at der er struktur på forretningsgange og processer i organisationen.

  Vil du vide mere om ControlManager™? Få en gratis demo, og bliv klogere på, hvordan Siscons complianceværktøj kan styrke din position forud for og under en revision.

  HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

  Vi har fået bygget et helt compliance-koncept til styring af fortegnelses-information, risikovurderinger og konsekvensanalyser. Og særligt i begyndelsen af byggeprocessen var det vigtigt at kunne sparre med Siscons konsulenter, der også kunne hjælpe med at løfte diskussionen op på et strategisk niveau omkring vores forventninger og målsætninger.
  Sæt strøm til din informationssikkerhed
  Anders Chemnitz og Ditte Baltersen
  Nyborg Kommune

  Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

  X