Effektivisér dit informationssikkerhedsarbejde med ControlManager™

  Arbejdet med informationssikkerhed starter ved opbygningen af et ISMS. Opbygningen stiller krav til solid erfaring, så du får et velstruktureret og veldokumenteret ledelsessystem til din informationssikkerhed.

  Vi anbefaler, at et ISMS opbygges på baggrund af ISO27001-standarden. Derved har du de bedste rammer for at håndtere organisationens informationssikkerhed.

  I og med at arbejdet med informationssikkerhed kræver solid erfaring og kompetence på området, er der en række udfordringer, som organisationer ofte står overfor – bl.a.:

  • At finde en model til opbygningen af ISMS
  • Manglende overblik over relevante dokumenter
  • Manglende overblik på status over kontroller og opgaver
  • Udfordringer med at vedligeholde driften
  • Manglende viden i hele organisationen om efterlevelsesniveauet

  Vi forstår godt, at disse udfordringer findes i mange organisationer, men der er heldigvis en løsning!

  Skab succes i dit arbejde med informationssikkerhed

  ControlManager™ er Siscons compliancesoftware, der er bygget på den anerkendte ISO27001-standard og udviklet til bl.a. at understøtte arbejdet med denne standard. Det er en sikker, effektiv og brugervenlig software, der skaber struktur og overblik over dit ISMS.

  Ydermere gør ControlManager™ det nemt at vedligeholde driften af dit ISMS, da der findes en påmindelsesfunktion på tilbagevendende opgaver. Derudover bliver politikker og procedurer forankret i organisationen, da alle dokumenter er tilgængelige og kan samles ét sted.

  Overblik og samling på dokumenter betyder for organisationen, at der bliver skabt vished om complianceniveau hele vejen rundt.

  Med ControlManager™ som understøttende værktøj i arbejdet med informationssikkerhed får du:

  • En model til opbygningen af ISMS
  • Overblik over relevante dokumenter
  • Overblik over kontroller og opgaver
  • Nem vedligeholdelse af arbejdet med informationssikkerhed
  • Du får viden om efterlevelsesniveauet i hele organisationen

  Disse områder styrker og understøtter ControlManager™

  Helt konkret styrker og understøtter ControlManager™ følgende områder inden for informationssikkerhed:

  Hele sikkerhedsprocessen er cirkulær og foregår kontinuerligt, hvilket fører til ændringer bl.a. i politikker og procedurer. Ændringerne kan styres og monitoreres i ControlManager™, så den enkelte i organisationen bevarer overblikket og kontrollen på sit område.

  ControlManager™ skaber også værdi i certificeringer og revisioner

  På baggrund af mange certificeringer kan vi roligt sige, at ControlManager™ også er en fantastisk støtte under certificeringer og revisioner – både for ekstern auditor, revisoren og organisationen, da alle har snor i og overblik over dokumentationen hele vejen igennem processen.

  Få en gratis demo og se, hvordan ControlManager™ kan styrke din organisation.

  X