En GAP-analyse er et vigtigt styringsværktøj, der giver et øjebliksbillede af, hvor I står nu, hvor I gerne vil hen og hvordan I kommer dertil. Hos Siscon har vi mange års erfaring med at lave GAP-analyser, der tager udgangspunkt i og styrker jeres samlede IT-sikkerhed/informationssikkerhed.

  DESIGN AF MÅLRETTEDE GAP-ANALYSER

  Siscon designer sammen med jer GAP-analysen sådan, at I får kendskab til GAP’s mellem jeres nuværende situation, og de mål i har sat jer. Disse GAP-analyser kan være rettet mod fx:

  • Nye medarbejdere
  • Nye processer eller metoder
  • Nye IT-systemer
  • Nyt produktionsudstyr
  • Øget markedsføring

  UDFØRELSE AF GAP-ANALYSER

  GAP-analysen udføres som interview med relevante personer i virksomheden, da denne metodik giver de mest valide resultater. GAP-analyserne kan med fordel udføres i ControlManager™, hvor de enkelte fokusområder holdes op mod virksomhedens krav (fx ISO27001, ISO27002, ISO27701 eller GDPR) og giver et overblik til optimal rapportering – samt automatiseret vedligehold. I ControlManager™ kan i løbende få et overblik over:

  • Hvilke krav der er opfyldt i.f.t. fx ISO27001, ISO27002, ISO27701
  • Angivelse af samlet compliance (efterlevelsesgrad)
  • Angivelse af compliance (efterlevelsesgrad) for hvert område
  • Udpegning af ”stærke” og “svage” områder
  • Grundlag for prioritering af indsatsområder
  • Grundlag for udarbejdelse af handlingsplan omkring IT-sikkerhed
  • Dokumentation overfor 3. part

  RAPPORTERING OG MINIMERING AF DINE GAPS

  En grundig GAP-analyse viser, hvor I skal sætte ind og giver dig data at arbejde med. Hos Siscon har vi erfaringen og værktøjerne til at give dig sparring hele vejen fra design til evaluering.

  SISCON-KONSULENTENS BEDSTE TRICK:

  GAP analysen skal være specifik og målrettet din virksomhed: Om det er GAP på interne krav, ISO27001, ISO27002, ISO27701, GDPR eller noget helt andet. En GAP-analyse, der ikke er specifikt målrettet din virksomhed, er i bedste fald skønne spildte kræfter.

  X