Aktiviteter og observationer

Aktiviteterne er samlet set den ”levende handlingsplan” der hele tiden dokumenterer de ændringer og nye tiltag, der samlet set gør jer bedre stillet som organisation

Awareness i ControlManager™

Awareness er betegnelsen for medarbejdernes bevidsthed om sikkerhedsrisici og de handlinger, de skal træffe for at beskytte sig selv og virksomheden.

Beredskab

Beredskab omhandler forberedelse, planlægning og reaktion på nødsituationer og kritiske hændelser, der kan true virksomhedens drift og informationssikkerhed.

Compliance og SoA

Compliance dokumentation og Statement of Applicability (SoA) udgør essentielle komponenter i enhver organisations indsats for at sikre en effektiv dokumentation i efterlevelse af en standard, lovkrav eller anden referenceramme.

ControlManager™ Basiskurser

ControlManager™ basiskursus henvender sig til dig, der er ny bruger af ControlManager™ og sikrer, at du kommer godt i gang med din forståelse for, og anvendelse af, ControlManager™. Kurset består af 1 dags undervisning enten i Søborg eller Aarhus samt 2 timers opfølgning online.

Dispensationer

Dispensationer udgør en vigtig del af et ISMS, da det giver organisationer mulighed for at håndtere afvigelser fra implementerede sikringstiltag på en struktureret og overskuelig måde.

Hændelseshåndtering

Få fordelene ved ControlManager™ En automatisering der skaber glæde over hele linjen ControlManager™ understøtter automatisering af jeres hændelseshåndteringsprocesser, hvilket kan reducere ressourceforbruget og fremskynde responsen på de hændelser i oplever. ControlManager™ kan også bidrage til bedre overholdelse af gældende standarder og regulativer ved at dokumentere og spore alle hændelser og de tilhørende handlinger. Yderligere kan […]

Kontroller

Kontroller i en virksomhed refererer til de løbende opgaver der udspringer af de foranstaltninger og procedurer, der implementeres for at beskytte virksomhedens digitale aktiver mod uautoriseret adgang, misbrug, tab eller beskadigelse.

Modenhedsanalyser i ControlManager™

Modenhedsanalyser udgør en essentiel del af et GRC-værktøj og er afgørende for at få en hurtigt indblik i status eller niveauer på et givent område, så som lovkrav, standarder og andre referencerammer.

Overblik for ledelsen

ControlManager™ er et GRC- og ISMS-værktøj til informationssikkerhed der giver ledelsen et omfattende overblik over organisationens sikkerhedsstatus og styringsprocesser.

Book en demo af ControlManager™ 

Er du interesseret i at lære mere om hvordan ControlManager™ kan hjælpe jer? Book en personlig demo, og lad os vise dig, hvordan vores løsninger kan imødekomme jeres behov og hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.