ControlManager™ blev udtænkt af Lars Bærentzen i 2004 og løbende forbedret i dybde og bredde – senest optimeret i.f.t. arbejdet med GDPR. Vi har med ControlManager™ skabt et intuitivt og modulopbygget værktøj til dig, som arbejder med informationssikkerhed eller GDPR.

  Modulopbygningen giver dig et klart overblik over struktur, status og fremdrift. Endvidere giver modulopbygningen din virksomhed mulighed for at udpege fokusområder og dermed undgå at have ”for mange eller forkerte bolde i luften”.

  Med ControlManager™ opnår du en høj grad af synergieffekt, da informationerne overføres fra det ene modul til de andre, og dermed sparer dig for unødvendige indtastninger.

  Er du ikke kunde hos Siscon endnu? Vi samler på glade kunder, der har prøvet vores løsninger, inden de køber, så vi håber, du har lyst til at afprøve vores demosite, og opleve hvad ControlManager™ kan gøre for din IT-sikkerhed.

  Hvis du sender os dine kontaktinformationer, arrangerer vi et uforpligtende introduktionsmøde, hvor vi demonstrerer ControlManager™. Efterfølgende vil du modtage adgang til vores demosite, så du efter mødet kan navigere rundt på egen hånd.

  Kom godt i gang med ControlManager™

  Siscons erfarne konsulenter står for installationen og opsætningen af ControlManager™ i samarbejde med jeres IT-afdeling.

  Understøtning af standarder

  ControlManager™ understøtter både nationale og internationale standarder (ISO27001, ISO27002, PCI, COBIT, RS etc.). Det gør det let for dig at dokumentere efterlevelse af flere standarder på samme tid med et minimum af arbejdsindsats.

  Vi har fra Siscons side inkluderet et forslag til en prædefineret sikkerhedspolitik i ControlManager™. Den bygger på ISO27001 og ISO27002, og betyder, at i har et gennemarbejdet fundament at starte jeres egen tilpassede sikkerhedspolitik ud fra.

  Risikostyring

  Sikkerhedsarbejde og sikringstiltag skal være funderet i en risikovurdering, så I hurtigt og enkelt kan få et indblik i risikobilledet. Risikostyringen i ControlManager™ består af konsekvens- og sårbarhedsanalyser, der giver et samlet overbliksbillede af jeres risici. Endvidere er der mulighed for at få overblik over den historiske udvikling samt mulighed for simulering af ændringer i risikobilledet.

  Risikovurdering

  Et reelt sikkerhedsbillede kræver en grundig risikovurdering baseret på forretningsgange. De største risici ligger ikke nødvendigvis der, hvor I på forhånd forventede det. Nogle systemer kan være næsten irrelevante i forretningsmæssig sammenhæng, mens andre potentielt kan stoppe virksomhedens udvikling. Risikovurderingen danner udgangspunkt for det fortsatte sikkerhedsarbejde, og er den bedste metode til en forretningsmæssig tilgang til arbejdet med informationssikkerhed.

  Sikkerhedshåndbog

  Sikkerhedshåndbogen giver et opdateret overblik over hele sikkerhedsarbejdet for både ledelse, IT-afdeling, IT-sikkerhedsorganisation og medarbejdere. I kan udarbejde jeres egen sikkerhedshåndbog, eller lade jer inspirere af de anerkendte standarder som ligger i ControlManager™. Sikkerhedshåndbogen indeholder sikkerhedspolitik, regler og procedurer der kan kommunikeres ud til organisationen. Dette giver en bred forankring, og stiller skarpt på den enkelte medarbejders ansvar.

  Beredskab

  Beredskabsplanen er jeres redskab til at agere hensigtsmæssigt i en katastrofesituation, hvor den normale IT-understøttelse ikke er til stede. Planen tager udgangspunkt i kritiske forretningsprocesser og understøttende IT-systemer.

  Nødplanen beskriver, hvordan jeres kritiske forretningsprocesser skal udføres, og hvordan medarbejderne på bedst mulig vis kan udføre deres arbejde ved fravær af et eller flere IT-systemer. De indbyggede diagrammer i ControlManager™, viser hvilke processer, der påvirkes ved udfald, så de ansvarlige bliver informeret, og nødplanen kan aktiveres.

  Reetableringsplanen skal sikre at IT-systemerne hurtigt muligt kommer tilbage i normal drift. I ControlManager™ er der en skabelon for hvert system, som indeholder en lang række oplysninger genereret fra de øvrige moduler i ControlManager™ samt de enkelte systemers indbyrdes afhængighed.

  Cirkulær læring og styring

  Hele sikkerhedsprocessen er cirkulær og foregår kontinuerligt. Hændelser kan føre til nye risikovurderinger, som igen kan medføre ændringer i sikkerhedshåndbogen og beredskabsplanen. Hele processen kan styres og monitoreres i ControlManager™, så du bevarer overblikket og kontrollen!

  Lad dig inspirere af andres brug af ControlManager™:

  Norsk Rikstoto
  DEAS
  UCC

  X