Siscon hjælper dig med at træffe de nødvendige beslutninger på et informeret grundlag, og sikrer at de dokumenteres udførligt i et dynamisk regelsæt. Vi faciliterer en udfordrende og relevant dialog med organisationen, og sørger for, at virksomhedens samlede behov og ønsker implementeres i SoA-dokumentationen.

  DESIGN med fokus på formål.

  Det at være compliant er ikke så svært eller kompliceret, som det lyder, men indledningsvis er det helt store spørgsmål, om hvad I ønsker at være compliant med? Det kan være lovgivning, sikkerhedsstandarder, kvalitetsstandarder, revisionsstandarder eller egne krav. Designet starter altså med følgende spørgsmål:

  • Hvad skal vi leve op til?
  • Er der lavet regler og kontroller for det?
  • I hvilken grad lever vi aktuelt op til det?
  • Hvordan kan vi dokumentere det?
  • Hvad skal vi gøre for at forbedre os?
  UDFØRELSE med ISO38500 i ryggen.

  Compliance-vurderinger kan med fordel udføres i ControlManager™, og forløber ofte efter følgende skabelon:

  • Identifikation og oprettelse af standard
  • Oprettelse af relationer fra regler, kontroller, procedurer mv. til standarden
  • Vurdering af implementeringen
  • Vurdering af efterlevelsen (compliant)
  • Rapportering
  • Gennemførsel af aktiviteter

  RAPPORTERING med klare fordele.

  Værdien af at være compliant giver nogle ret entydige fordele. Med en korrekt udformet, formuleret og implementeret politik for informationssikkerhed kan i som virksomhed opnå:

  • Kvalitetsløft i virksomhedens politikker
  • Klart definerede roller og opgaver
  • Bedre prioritering af ressourceforbrug
  • Optimering af arbejdsprocesser
  • Nemmere integration af nye medarbejdere
  • Forbedret risikovurdering
  • Mere sikkert beredskab

  Få gratis demo af ControlManager™

  Er du den mindste smule i tvivl om hvad Siscon kan tilbyde dig?
  Eller vil du bare gerne have lov at teste vores værktøj ud inden du køber?

  Få en gratis demo af vores ControlManager™
  og se om det er noget for dig

  Få ControlManager™ demo idag
  X