Hvorfor Cibicom har valgt at arbejde tæt sammen med Siscon. Både med konsulentsparring og i ControlManager™

  Læs her hvordan det er gået med Cibicoms ISO27001 certificering

  Indledning

  Tidligt i 2017 talte vi i Cibicom om, at vi skulle kigge nærmere på en certificering inden for Informationssikkerhed. Efter at koncernledelsen i maj 2017 sagde ok til vores overordnede projektplan, skulle vi i gang med opgaven.
  Vi søgte inspiration og hjælp i markedet. På den baggrund bad vi et par konsulenthuse om tilbud på hjælp til opgaven.
  Valget faldt på Siscon, da de matchede vores ønsker super godt og ikke mindst havde en teknisk platform med, til styring og håndtering af standarden og tilhørende dokumenter, politikker, regler m.v.

  Bo Skadkær, Cibicom

  Cibicom

  Projektet

  Det viste sig tidligt i projektet, at opgaven var omfattende, set i lyset af en allerede travl hverdag. Men Siscon udviste fleksibilitet og forståelse, og tilpassede tilgangen til opgaven baseret på hvad der passede til Cibicom.
  Da vi måtte erkende, at vi ikke havde de fornødne ressourcer i organisation til, at levere de leverancer der skulle falde jf. tidsplan, var der hjælp at hente hos Siscon.
  Der er ingen tvivl om, at vi har valgt den rigtige partner til vores implementering af et informationssikkerhedsledelsessystem. Siscon favner bredt og støtter os i alle faser af projektet.

  ControlManager™

  Platformen er stadig ny for os her i foråret 2018, men det er tydeligt den hjælper på mange områder. Allerede nu bruger vi ControlManager™ til andet end ISO27001, nemlig til ISO9001, hvor ControlManager™ hoster hele vores kvalitetsledelsessystem. Platformen sikrer audit trail på alle procedure og instrukser, ligesom den sikre vi får gennemgået alle procedure rettidigt og godkendelsesansvaret dokumenteres og logges.

  Også omkring risikostyring, vil ControlManager™ platformen blive brugt til andet end informationssikkerhed, da vi her har en ensartet risikostyringsmodel som kan anvendes til flere områder.

  Det samme er gældende indenfor informationssikkerhed, hvor antallet af dokumenter bliver væsentligt større og omfangsrigt, hvorfor det er afgørende at have et system som sikre versions- og lognings delen.

  ”Der er ingen tvivl om vi har valgt den rigtige partner til vores implementering af et Informationssikkerhedsledelsessystem – Siscon favner bredt og støtter os i alle faser af projektet.”

  Citat: Bo Skadkær, Cibicom

  ControlManager™ hos Cibicom

  X