IT-sikkerheden er blevet let tilgængelig, let forståelig og let at håndtere

  Med ControlManager™ er IT-sikkerhed blevet let tilgængeligt, let forståeligt og let at håndtere, fortæller Jacob Christian Sager, IT-sikkerhedskonsulent på Københavns Professionshøjskole. Vi har fået en sikkerhedspolitik, som vi selv er i stand til at udvikle, vedligeholde og forstå.

  ControlManager™ er et godt værktøj, der gør én tryg, og jeg er rigtig glad for systemet, fortæller Jacob Christian Sager videre. En af de største fordele er, at det er modulopbygget, og man kan zoome ind på hver enkelt aktiv uden at kende hele systemet.

  ControlManager™ har brudt et kæmpe kompleks ned i små enheder, så ingen behøver overskue alle moduler. Når forarbejdet er gjort, og de enkelte aktiver er beskrevet, og afhængighederne mellem dem er defineret, kan man efterfølgende nøjes med at se på hver enkelt del for sig.

  ControlManager™ gør det nemt at uddelegere

  Det allersmarteste ved ControlManager™ er, at man kan uddelegere. Det bliver nemt at uddelegere ansvar og opgaver.  De personer, der skal bruge systemet, skal kun kende deres del – de behøver ikke overskue hele systemet, men præsenteres kun for den del, de har ansvar for. Som leder behøver jeg heller ikke kende alle detaljer, det er nok at vide, at folk har styr på hver deres område, siger Jacob Christian Sager.

  Modulopbygningen betyder, at alle informationer ligger ét sted – og opdateres ét sted – men kan anvendes flere steder. Det er et dynamisk system, som er nemt at gå til med opdateringer og ændringer i organisationen og indsatsområderne.  Det sparer en masse tid for IT-afdelingen på Københavns Professionshøjskole.

  Et komplekst system som alligevel er nemt at overskue

  Også i arbejdet med etableringen af en IT-sikkerhedspolitik lægger Jacob Christian Sager vægt på ControlManager™s modulopbygning og muligheden for at uddelegere.

  Københavns Professionshøjskolehar arbejdet med en Recovery plan til genetablering af data for Københavns Professionshøjskole. Hver afdeling skal sørge for deres del og ikke forsøge at overskue større sammenhænge. De skal ikke forholde sig til årsag og virkning, men udelukkende sørge for, at deres del af systemet fungerer korrekt.

  Ved sårbarhedsanalyser og risikovurdering skal medarbejderne tage stilling til noget konkret fra deres eget forretningsområde. De får nogle spørgsmål, der går på, hvad forskellige sikkerhedsrisici vil betyde for deres forretningsområde – og behøver ikke kende til systemet i øvrigt.

  Kommunikationen i organisationen bliver nemmere

  ControlManager™ kan gøre noget ekstremt komplekst til noget meget enkelt. Det er et pædagogisk værktøj, som kan præsentere komplekse områder meget simpelt. Det sparer tid og giver en bedre forståelse – for ledelsen og i afdelingerne. Dialogen bliver nemmere hele vejen rundt i organisationen, fordi systemet bryder en kompleks problemstilling ned i let forståelige spørgsmål. Efterfølgende sætter ControlManager™ de mange svar sammen til en helhed.

  Vi har effektiviseret vores arbejdsgange

  ”Vi har fået lavet rigtig meget på ganske kort tid”, fortæller Jacob Christian Sager. ”Det skyldes systemet og de gode konsulenter fra Siscon, der var med til at sætte os i gang. En studentermedhjælper og en projektansat fra Københavns Professionshøjskolearbejdede tæt sammen med Siscon og var med til fremme processen. Systemet er skruet rigtig godt sammen. Det er et anvendeligt værktøj, som giver mening og er brugbart. Det giver os en høj kvalitet, som vi kan bruge, og gør arbejdsgangene mere effektive og giver overblik”.

  Jeg har fundet et system, der afspejler vores måde at arbejde på

  Københavns Professionshøjskole blev dannet i 2008 ved en sammenlægning af flere uddannelsesinstitutioner. Det skabte nogle udfordringer for den nye IT-afdeling, der var dannet ud fra otte selvstændige IT-afdelinger. En  projektleder arbejdede i en længere periode med at afdække, hvordan en IT-sikkerhedspolitik kunne implementeres på Københavns Professionshøjskole. Projektlederen gik på pension og studentermedhjælperen gik på barsel på samme tid, og IT-sikkerhedskonsulent Jacob Christian Sager stod med et stort stykke arbejde og en masse Excel- og Word-dokumenter, som han ikke kunne finde rundt i. I sommeren 2012 søgte han professionel hjælp hos Siscon, der præsenterede ham for ControlManager™ med en tankegang, der matchede hans egen logik.

  ”Ved hjælp af ControlManager™ kunne jeg overføre vores måde at tænke og arbejde på til IT-sikkerheden. ControlManager™ gjorde det nemmere, mere tydeligt og klart – systemet løftede vores logik op på et mere håndterbart niveau,” fortsætter Jacob Christian Sager. Når jeg har opbygget modulerne til IT sikkerhed, kan jeg også benytte det i mit daglige arbejde i IT afdelingen – hvem har ansvar for hvad og hvornår. Jeg har fundet et system, der afspejler den måde, vi arbejder på til daglig. Jeg bliver mere og mere glad for ControlManager™”.

  HEy! Ha' lige en effektiv dag, du fortjener det

  ControlManager™ er et værktøj, der gør det nemt at efterleve ISO27001. Du behøver ikke være ekspert i standarden – følger du opsætningen, så efterlever du automatisk ISO27001
  DK Hostmaster case logo
  Erwin Lansing
  Sikkerhedschef, DK Hostmaster

  Få en gratis og uforpligtende demo af vores multidimensionale complianceværktøj 

  X