Nyt overblik med ControlManager™

  Tidligere var besøg af IT-revisionen præget af travlhed, når ringbind og dokumenter skulle findes frem hos ejendomsadministrationsselskabet DEAS A/S. Udfordringen bestod primært i at skabe overblik og sikre sig, at alle dokumenter var opdateret og til stede. Derfor blev alt lagt i system med ControlManager™ – og den sidste revisionsrapport var uden anmærkninger.

  ”Vi skal snart have it-revision igen”, fortæller it-chef Per Godske, og det tager han helt roligt. ”Sidste gang fik vi ingen anmærkninger i IT-revisionsrapporten. Nu skal vi leve op til det, men jeg har en god fornemmelse i maven.”

  Vi bruger kortere tid på revisionen

  Per Godske glæder sig over, at IT-afdelingen ikke længere skal bruge så meget tid på IT-revision. I ControlManager™ kan han sammenligne med standarden og se, om der er huller, der mangler at blive fyldt ud. Alt er revideret og opdateret, og alle kontroller og procedurer er lagt ind, så de popper op.

  Ledelsen kommer i spil ved risikovurderinger

  Med anskaffelsen af ControlManager™ fik DEAS opbygget en oversigt over de vigtigste forretningsprocesser og de understøttende systemer. På den baggrund blev der udarbejdet en risikovurdering af de 10-15 vigtigste processer med udgangspunkt i den forretningsmæssige risiko for DEAS. Her har direktionen været med ind over for at vurdere de væsentligste områder. ControlManager™ gør det nemmere at få ledelsen i spil, så den tager ansvar for IT-sikkerheden, fx gennem forskellige godkendelsesprocedurer.

  Overblik der giver mere effektive arbejdsgange

  De indarbejdede arbejdsgange ved DEAS er nu funderet i ControlManager™, som hjælper med den løbende opfølgning, der sker året rundt i relation til kontroller og review. Det giver et bedre flow i det daglige arbejde.

  ”Nu har vi overblik og har det hele samlet et sted – derfor kan vi se, hvad der skal følges op på og hvornår. Medarbejderne kan selv følge med og få et overblik over, hvad der skal ske. Jeg har mulighed for at styre, at alle får udført deres kontroller og overholder deres deadlines. Det gør, at vi hele tiden er med og kommer hele vejen rundt”.

  Systematikken er det bedste ved ControlManager™

  ControlManager™ er bygget til, at IT-afdelingen kan målrette afsnit af sikkerhedshåndbogen til de relevante medarbejdere. Sikkerhedshåndbogen er systematiseret op mod ISO27001, som ControlManager™ er bygget op omkring.

  DEAS er glade for systematikken, og den effektive måde ControlManager™ er opbygget på. Med modulopbygningen behøver IT-afdelingen ikke tage alle funktioner i brug med det samme, men kan begynde i det små. DEAS har været hele ControlManager™ igennem og taget stilling til alle aktiver.

  Nu er DEAS A/S godt klædt på og selvkørende
  ”Nu er vi selvkørende og godt klædt på til det videre arbejde. Lars Bærentzen har hjulpet meget ved opstarten. Vi er blevet klædt på til at starte ControlManager™ rigtigt op og forstå termerne i programmet. Lars Bærentzen kender vores verden og ved, hvad der skal til, og hvordan vi skal præsentere dokumenterne. Han har været en god sparringspartner i den løbende proces med informationssikkerhedsarbejdet” siger Per Godske.

  Han ser en konstant fremgang på IT-sikkerhedsområdet, i den periode hvor ControlManager™ har været anvendt som understøttende værktøj. DEAS har stor fokus på IT-sikkerhed, så kunder og øvrige interessenter kan føle sig trygge ved DEAS som samarbejdsparter.

  Om DEAS A/S
  DEAS A/S er et af Danmarks førende ejendomsadministrationsselskaber. Selskabet administrerer omkring 2.000 ejendomme med over 70.000 lejemål i Danmark, på vegne af professionelle investorer, andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene boligorganisationer.

  DEAS A/S er en totalleverandør, der tilbyder ejendomsadministration og drift af erhvervs- og boligejendomme, forretningsføreraftaler, bygherrerådgivning, byggeadministration, drift og vedligeholdelse, udlejning af boliglejemål, energiledelse mv.

  X