Du og din virksomhed er i dag meget mere afhængig af, og integreret med leverandører, samarbejdspartnere og IT-understøttelse end for 20 år siden. Derfor er der et stigende behov for at have udarbejdet en god beredskabsplan, så konsekvenserne for forretningen kan minimeres mest muligt, hvis uheldet indtræffer.

  En god plan er dog nærmest værdiløs, hvis ikke de involverede parter har en god forståelse for, hvordan planen skal anvendes, og hvilke roller de har. Ved at teste jeres beredskabsplaner jævnligt så er alle parter klar den dag uheldet måske indtræffer. En beredskabstest med Siscon som facilitator er opbygget omkring et realistisk scenarie, giver værdifulde oplysninger om sikkerhedsbrister, uhensigtsmæssige procedurer, og om med­arbejd­erne forstår eller misforstår deres opgaver, når det gælder.

  Samtidig giver en beredskabstest medarbejdere muligheder for at arbejde tæt sammen omkring løsning af en kompleks forretningsrelevant problemstilling, hvorfor en beredskabstest også vil kunne bruges som en avanceret form for teambuilding.

  DESIGN af målrettet og skræddersyet test.

  Sammen med dig definerer vi indledningsvis realistiske målsætninger og rammer for testen. Det er vigtigt at udstikke præcise rammer, så testen bedst muligt kan målrettes til jeres specifikke behov.

  I designfasen afklares bl.a.:

  • Hvad ønsker i konkret at teste?
   – Test af IT-beredskabet (DRP/Disaster Recovery Planning)?
   – Test af forretningsberedskabet (BCP/Business Continuity Planning)?
  • Hvilke målsætninger har du med testen, fx vurdering af:
  • Er vores interne kommunikation/beslutningsveje tilstrækkelige?
   – Fungerer vores kommunikation til kunder og medarbejdere?
   – Kan forretningen fungere uden IT-understøttelse?
   – Har vi tilstrækkelige procedurer/dokumentation til at skifte datacenter
  • Hvilke ledere/medarbejdere skal deltage i testen?
  • Hvilke eksterne leverandører skal inddrages i testen?

  For at imødekomme ovenstående udarbejdes et scenarie, som binder testmålene sammen, så det føles realistisk for deltagerne, samtidig med at I får afdækket om testmålene fungerer efter hensigten.

  Det er en god idé at inddrage et minimum af medarbejdere i planlægningen af testen, så afviklingen efterfølgende bliver så realistisk som muligt. De personer der er involveret i udarbejdelsen af testen, kan evt. skrives ud af scenariet (sygdom/ferie), så de pågældende medarbejderes udeblivelse kan være en del af scenariet.

  UDFØRSEL af scenariebaseret test.

  På selve dagen kan gruppen der skal deltage fx inviteres til et fiktivt møde, hvor de bliver præsenteret for krisescenariet. Undervejs i præsentationen kan scenariet introduceres så visuelt som muligt, med billeder, film og evt. statister i form af brandmænd ol. – alt sammen for at hæve adrenalin-niveauet, og opstille så realistiske rammer for testen som det er muligt.

  Herefter skal de deltagende parter løse det grundlæggende scenarie mens de undervejs præsenteres for supplerende eventkort, som kan dreje testen i den ene eller anden retning. Hele tiden med opfyldelse af testmålene for øje.

  Følgende kan øge testens værdi:

  • Klar afgrænsning af testen.
  • Klare spilleregler.
  • Anvendelse af ekstern ”gamemaster” som kan forblive objektiv.
  • Brug af eksterne statister der fx kan skabe stress ved at kontakte kriseledelsen løbende.
  RESULTATER der skaber forankring og adfærdsændring.

  Siscons gamemaster evaluerer beredskabstesten sammen med deltagerne på dagen. Siscon gennemgår testens resultater minutiøst, og udarbejder anbefalinger til dig, så du effektivt kan implementere resultaterne i beredskabsplanen og kommunikere denne til medarbejderne, så virksomheden er klar, NÅR en hændelse indtræffer.

  Siscon konsulentens bedste tricks:

  Start ud med at stille spørgsmålet ”Hvad vil vi gerne teste?”, og hold disse testmål for øje under design af test og scenarie.

  Beredskabstests skal bygges op omkring et realistiske scenarie, ellers vil deltagerne have svært ved at deltage ”naturligt” på dagen.

  Brug god tid på forberedelse og planlægning – det giver den bedste test og det bedste resultat.

  TIP! ‘Keep it simple’ – hvis testen bliver for kompleks, så er det svært at styre, og kan dermed forvirre mere, end det afdækker. Hellere holde flere ”små” tests med forskellige testmål end en stor.

  Med en scenariebaseret beredskabstest får du overblik over, hvor udsat virksomheden er i en krisesituation, og hvilke konkrete anbefalinger som kan overføres til virksomhedens handlingsplan.

  Få gratis demo af ControlManager™

  Er du den mindste smule i tvivl om hvad Siscon kan tilbyde dig?
  Eller vil du bare gerne have lov at teste vores værktøj ud inden du køber?

  Få en gratis demo af vores ControlManager™
  og se om det er noget for dig

  Få ControlManager™ demo idag
  X