Services

Informationssikkerhed er en løbende proces !

Siscon tilbyder lederskab, sparring og rådgivning omkring hele informationssikkerhedsarbejdet på tværs af organisationen. Alle ved “at være up to date” med informationssikkerheden i en virksomhed, kræver konstant fokus på de forandringer, der sker i markedet og i de tilstande de enkelte lande befinder sig i.

At det er en krævende proces, betyder ikke at man skal slække på kvaliteten af den informationssikkerhedspolitik virksomheden har besluttet sig for at have eller at videreudvikle på.

Siscon tager udgangspunkt i en dybere forståelse af ledelsen samt medarbejderne og bruger nytænkning til at skabe differentierende løsninger med. Vores tilføjelse af kompetencer inden for informationssikkerhed, samt udvikling af indhold, sætter os i stand til at varetage en egentlig producerrolle i forhold til indførsel af informationssikkerhed. Værktøjet ControlManager™, sikre at der bliver udløset en eksekvering af de planlagte tiltag til rette tid.

Som udgangspunkt bør man organisere arbejdet, så alle aspekter bliver overvejet, og alle relevante personer bliver inddraget fra starten af, før man går i gang med at implementere sikkerhedsløsninger.

Risikostyring – en vurdering af de risici, virksomheden er udsat for, baseret på virksomhedens mål og opgaver.

Sikkerhedshåndbogen, er det aktive værktøj, der i dagligdagen sikrer forståelse og forankring af it-sikkerheden i organisationen, og giver et opdateret overblik over hele sikkerhedsarbejdet.

Beredskabsplan, der sikrer, at organisationen agerer optimalt i en katastrofe og krise situation.

Opfølgning et centralt punkt for at sikre, at it-sikkerhedsniveauet fastholdes.

Awareness, sikre at ledelse og medarbejder løbende vedligeholder viden om virksomhedens informationssikkerhed.

Sikkerhedsprocessen er cirkulær som et hjul, der aldrig forbliver statisk, men for altid dynamisk. Det ved vi her i Siscon, en viden vi gerne deler med din virksomhed.