Viden om IT-sikkerhed

Informationssikkerhed omfatter hele organisationen, som sikkerhed bør gøre

Det er Siscons ambition, at formidle ny viden til markedet indenfor informationssikkerhed. Denne formidling sker på mange fronter. Vi udgiver bl.a. et nyhedsbrev og sker der markante ting på markedet indenfor Informationssikkerhed udsender vi ”Hot Topics” til vore kunder og interessenter. Herudover forsøger vi løbende at opdatere vores hjemmeside, så den er interessant for dig som læser. Hvis du har kommentarer, ønsker om artikler eller andet er du velkommen til at kontakte os.

Informationssikkerhed

Betydningen af Informationssikkerhed kan have mange konsekvenser for en organisations drift og forretningsmæssige image m.v. Det er derfor vigtigt at din virksomhed får kortlagt sine informationsaktiver i organisationen, hvilket kan gør, at I bliver i stand til at fokusere på, at få sikret de nødvendige aktiver. Gevinsten ved denne kortlægning er at få sikret de aktiver som har betydning for virksomheden og ikke fokuserer på dem som er mest iøjnefaldende. Herved bidrages i sidste ende til at minimere omkostningerne såvel som sikkerhedsforanstaltninger.

Effektiv informationssikkerhed

Struktureret og effektiv sikkerhed kræver en aktiv indsats både fra medarbejderne, IT-afdelingen og ikke mindst ledelse og direktion. Kun på den måde kan virksomheden sikre, at eventuelle huller i sikkerheden bliver kortlagt. Endvidere er det vigtigt, at der bliver lavet en plan for, hvordan eventuelle sikkerhedsbrud udbedres hurtigst muligt og med færrest konsekvenser for forretningen og at virksomhedens IT-sikkerhed bliver tænkt ind i det daglige.

Tidligere artikler