DS484

DS484 – Dansk Standard

DS484 fra Dansk Standard er baseret på den internationale ISO27002-standard. DS484 er stort set en direkte oversættelse af ISO-standarden, dog med ganske få tilpasninger til danske forhold. DS 484 indeholder konkrete krav til sikkerheden, som skal opfyldes, for at virksomheder kan certificeres efter standarden. Inden for visse områder er der angivet “skærpede krav”, hvilket hovedsagligt er henvendt til virksomheder inden for det finansielle område.

DS 484 gennemgår de forskellige områder, hvor virksomheden skal dokumentere til inden for:

• Informationssikkerhedsstrategi
• Risikovurdering og -håndtering
• Organisering af informationssikkerhed
• Styring af informationsrelaterede aktiver
• Medarbejdersikkerhed
• Fysisk sikkerhed
• Styring af netværk og drift
• Adgangsstyring
• Indkøb, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer
• Styring af sikkerhedsnedbrud
• Beredskabsstyring
• Overensstemmelse med lovbestemte og kontraktlige krav

ControlManager™ har indbygget kravene DS484 og kan føre en organisation sikkert igennem alle sikkerhedsaspekterne. Samtidig sikrer ControlManager™, at man kan dokumentere arbejdet, og at alle altid har adgang til den relevante infromation.