Risikostyring

Risikobillede

Sikkerhedsarbejde og sikringstiltag bør tage udgangspunkt i en risikovurdering, som gør, at virksomheden kan opnå et hurtigt og enkelt indblik i ”Risikobilledet”.

Risikostyring i ControlManager™ består af fem undermoduler, som sætter fokus på konsekvens, sårbarhed, sandsynlighed og samlede risici. Endvidere er der mulighed for at få overblik over den historiske udvikling, samt mulighed at foretage simulering af ”ændringer” i risikobilledet.

Risikovurdering

Uden en reel risikovurdering af hele virksomheden baseret på forretningsgangene, er det umuligt at lave et reelt sikkerhedsbillede. De største risici ligger ikke nødvendigvis der, hvor man forventer. Nogle systemer kan være næsten irrelevante i forretningsmæssig sammenhæng, mens andre potentielt kan stoppe virksomhedens udvikling.
Risikovurderingen danner udgangspunkt for det fortsatte sikkerhedsarbejde og er det bedste metode for en forretningsmæssig tilgang til arbejdet med informationssikkerhed.

Impact analysis